ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Ἀνακοινοῦται ὅτι κατά ἀπό τήν 1η ἐώς καί την 4η Μαΐου τρέχοντος ἔτους θά ἐκτελεσθοῦν ἐργασίες ἀναβάθμισης τῶν διακομιστῶν τῆς Διευθύνσεως Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου. Κατά τό διάστημα αὐτό ἐνδεχομένως νά τεθοῦν προσωρινά ἐκτός λειτουργίας τόσο ὁ Κεντρικός Ἱστοχῶρος τοῦ Πατριαρχείου www.jerusalem-patriarchate.info ὅσο καί ἡ Ἐπίσημη Πύλη Εἰδησεογραφίας τοῦ Πατριαρχείου en.jerusalem-patriarchate.info.

 Ἐκ τῆς Διευθύνσεως Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου