ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΜΕΤΑ ΙΣΡΑΗΛΙΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Τήν Τρίτην, 4/17 Φεβρουαρίου 2009 ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη τούς στρατιωτικούς τῆς περιοχῆς Βηθλεέμ, κ. Ἰγιάντ Σιρχάς καί κ. Ναμπουάνη Ναμπουάνη μετά συνοδείας αὐτῶν, εἰς πρώτην συνάντησιν μετά τήν ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων, διά συζήτησιν ἐπί θεμάτων ἀφορώντων τήν διαφύλαξιν  τῆς περιουσίας τοῦ Πατριαρχείου εἰς περιοχάς μεταξύ Ἱεροσολύμων καί κατεχομένων περιοχῶν Βηθλεέμ καί Μπετζάλλας, ἐκδόσεις ἀδειῶν διά προσέλευσιν εἰς Ἱεροσόλυμα ἐκ τῶν κατεχομένων περιοχῶν  καί ἐν γένει διευκολύνσεις κληρικῶν καί λαϊκῶν μελῶν τοῦ Πατριαρχείου κατά τήν διάβασιν αὐτῶν ἀπό τούς στρατιωτικούς ἐλέγχους, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται εἰς τήν περιοχήν μεταξύ Ἱερουσαλήμ καί Βηθλεέμ.

Ἐκ τοῦ Γραφείου τοῦ Μακαριωτάτου

ngg_shortcode_0_placeholder