ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΓ ΣΥΝΕΔΡΙΑΝ ΤΗΣ

Κατά τήν ΜΓ / 8.1.2009 Συνεδρίαν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ἀπεφασίσθησαν τά κάτωθι:

1.     Πατριαρχικός Ἐπίτροπος εἰς Ἄκκρην διωρίσθη ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Γεράσων, π. Θεοφάνης, μέ βοηθόν αὐτοῦ τόν ὁσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην, π. Φιλόθεον.

2.     Ἔξαρχος εἰς Ἀθήνας διωρίσθη ὁ ὁσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης, π. Δαμιανός.

3.     Ἡγούμενος εἰς Ἅγιον Χαράλαμπον διωρίσθη ὁ ὁσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης, π. Κάλλιστος.

4.     Ἡ ὁσιωτάτη μοναχή Ἄννα διωρίσθη ἐπιστάτρια εἰς τόν Ἅγιον Γεώργιον Ἑβραϊκῆς.

5.     Ἡγούμενος εἰς Ἀμπούντ διωρίσθη ὁ ὁσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης, π. Ἀνανίας.

6.     Ἐφημέριος εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Μεγάλης Παναγίας καί ἡγούμενος εἰς Ἅγιον Στέφανον διωρίσθη ὁ ὁσιολογιώτατος  Ἀρχιμανδρίτης, π. Ἐπιφάνιος.

7.     Εἰς τό προσκύνημα τῆς Βηθλεέμ διωρίσθη ὁ νεοχειροτονηθείς ἱεροδιάκονος, π. Ἰωάννης.

8.     Ἀντιπρόεδρος τῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς διωρίσθη ὁ ὁσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης, π.Ἱερώνυμος.

9.     Εἰς τήν προσφάτως ἀνεγερθεῖσαν νέαν Ἐκκλησίαν τῆς Ἀναλήψεως εἰς Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας διωρίσθη ἐφημέριος ὁ π. Γιακούμπ Μαδαήν καί εἰς τήν ἐπίσης προσφάτως ἀνεγερθεῖσαν νέαν Ἐκκλησίαν τοῦ προφήτου Ἠλιοῦ καί τῆς Ἁγίας Βαρβάρας διωρίσθη ἐφημέριος ὁ π. Σωτήριος Χάλασσα.

10.   Ἀντιπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου διά τάς σχέσεις αὐτοῦ μετά τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς καί ἔχων τήν εὐθύνην τῶν ἐν Ἀμερικῇ Μετοχίων τοῦ Πατριαρχείου  διωρίσθη ὁ ὁσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης, π. Νικόδημος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας