ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Τὴν Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, θὰ πραγματοποιηθεῖ στὴν Κύπρο συνάντηση τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς, ἡ ὁποία θὰ διαρκέσει μέχρι καὶ τὴν Πέμπτη 2 Ὀκτωβρίου. Ἡ συνάντηση θὰ λάβει χῶρα στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κύκκου ἡ ὁποία καὶ θὰ προσφέρει φιλοξενία στὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς.

Ἀνάμεσα στοὺς φιλοξενούμενους, ποὺ ἀναμένεται νὰ φθάσουν στὴν Κύπρο, ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 29 Σεπτεμβρίου, θὰ εἶναι ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Θεόφιλος Γ΄ καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων Δωρόθεος, οἱ Κόπτες Μητροπολίτες Anba Bishoy καὶ Youhanna Kolta ἀπὸ τὸ Κάϊρο καὶ ὁ Πατριάρχης Καθολικὸς τῶν Ἀρμενίων Aram Ι.

Στὴ συνάντηση τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς θὰ συζητηθοῦν τὰ ἀκόλουθα θέματα:

– Πίστη & Ἑνότητα καὶ Χριστιανικὴ Παρουσία

– Διακονία καὶ Κοινωνικὴ Δικαιοσύνη

– Παιδεία καὶ Ἀνάπτυξη Ἡγεσίας

Ἐπίσης, θὰ γίνουν ἀναφορὲς γιὰ τὴν Ἐπικοινωνία, τὶς Διεθνεῖς Οἰκουμενικὲς Σχέσεις, τὸ Διάλογο Χριστιανῶν – Μουσουλμάνων, τὰ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα, τὴ Δικαιοσύνη καὶ τὴν Εἰρήνη. Παρεμβάσεις θὰ γίνουν καὶ ἀπὸ τὸ Τμῆμα Ὑπηρεσιῶν πρὸς τοὺς Παλαιστίνιους Πρόσφυγες, ἀπὸ τὶς Οἰκουμενικὲς Ὑπηρεσίες Ἀνακούφισης γιὰ τὸ Ἰρὰκ καὶ ἀπὸ τὸ Διεκκλησιαστικὸ Δίκτυο γιὰ τὴν Ἀνάπτυξη καὶ τὴν Ἀνακούφιση στὸ Λίβανο.

Λίγα λόγια γιὰ τὸ Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν Μέσης Ἀνατολῆς (MECC).

Ἡ Ἰδρυτικὴ Συνέλευσή του, μετὰ ἀπὸ πολλὰ ἔτη προκαταρκτικῶν ἐργασιῶν, πραγματοποιήθηκε τὸν Μάιο τοῦ 1974 ὁποία ἔγινε στὴν Κύπρο. Ἀρχικὰ τὸ Συμβούλιο ἀποτελεῖτο ἀπὸ τρεῖς “οἰκογένειες” Ἐκκλησιῶν: τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, τὶς Κοπτικὲς Ἐκκλησίες καὶ τὶς Προτεσταντικὲς Ἐκκλησίες τῆς περιοχῆς. Τὸ ἔτος 1990, κατὰ τὴν 5η Γενικὴ Συνέλευση τοῦ MECC, προστέθηκε ἀκόμη μία “οἰκογένεια” ἀποτελούμενη ἀπὸ ἑπτὰ καθολικὲς ἐκκλησίες χωρῶν τῆς περιοχῆς.

Τὸ MECC εἶναι ἕνα Περιφερειακὸ Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν τὸ ὁποῖο εἶναι δεμένο μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν. Ἀρχικὰ τὸ  MECC εἶχε τρεῖς συμπροέδρους ὁ καθένας ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἀντιπροσώπευε τὴ δική του χριστιανικὴ “οἰκογένεια”. Μὲ τὴν ἔνταξη τῆς 4ης “οἰκογένειας” τῶν Καθολικῶν Ἐκκλησιῶν ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς αὐξήθηκε σὲ τέσσερις. Ὁ πρῶτος Γ.Γ τοὺ  MECC ἦταν ὁ Rev. Albert Istero (1974-1977). Καὶ τοῦτον διαδέχθηκε ὁ Mr. Gabriel Habib (1977-1994). Τὸ Νοέμβριο τοῦ 1994 Γ.Γ ἐξελέγηκε ὁ Rev. Dr. Riad Jarjour ὁ ὁποῖος καὶ ὑπηρέτησε γιὰ δυὸ θητεῖες, ἐνῶ ἀπὸ τὸ 2003, στὴ θέση τοῦ Γ.Γ. τοῦ MECC, ὑπηρετεῖ ὁ Mr. Guirgis Saleh.

Τὸ MECC διατηρεῖ Γραφεῖα στὴ Βηρυτό, στὸ Κάιρο, στὴν Λεμεσό, στὸ Ἀμμᾶν, καθὼς καὶ Συνδέσμους Ἐπικοινωνίας στὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ στὴν Τεχεράνη. Τὸ MECC ἐργάζεται ἀθόρυβα ἀλλὰ ἀποτελεσματικά. Ἔχει δουλέψει ὡς διαμεσολαβητὴς γιὰ τὴν ἐκεχειρία καὶ τὴν εἰρήνη στὸ Λίβανο, ἀναμείχθηκε στὸ διάλογο τῶν Παλαιστινίων καὶ τοῦ ὑπόλοιπου κόσμου καὶ ἔδωσε τὸ παρὸν του στὸ Ἰράκ, ἀμέσως μετὰ τὸν πόλεμο. Σήμερα, μὲ διάφορες πρωτοβουλίες συνεχίζει νὰ ἐργάζεται γιὰ τὴν τελικὴ ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης στὴν περιοχή, φέρνοντας, γιὰ παράδειγμα, σὲ διάλογο τοὺς Μουσουλμάνους μὲ τοὺς Χριστιανούς, ὥστε νὰ ἐξετάσουν τρόπους γιὰ τὴν οἰκοδόμηση μίας δίκαιης καὶ εἰρηνικῆς ἀραβικῆς κοινωνίας. Τὴν ἵδρυση τοῦ MECC ἐπέβαλαν, πέραν τῆς ἐπιθυμίας γιὰ συνένωση καὶ συνεργασία μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν τῆς περιοχῆς, λόγοι κοινωνικοὶ ὅπως ἡ οἰκονομικὴ ἐξαθλίωση ποὺ μαστίζει μεγάλο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ σὲ χῶρες τῆς περιοχῆς καὶ ἡ ἀνάγκη γιὰ ἐπιδίωξη τῆς εἰρήνης στὴν πολυτάραχη Μέση Ἀνατολή.

Ἀναδημοσίευση ἐκ τοῦ Ἐπισήμου Ἱστοχώρου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου