Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’, ὅπως καὶ σύσσωμη ἡ Ἁγιοταφιτικὴ Ἀδελφότητα, τίθενται ἐνάντια σὲ κάθε μορφὴ κοινωνικῆς μάστιγας, ὅπως εἶναι ἡ φτώχεια καὶ ἡ κοινωνικὴ ἐξαθλίωση, ἀποδεικνύοντας ἐμπράκτως ὅτι ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ φιλανθρωπία κι ἡ αὐτοθυσία εἶναι τρόπος ζωῆς καὶ ἔκφρασης γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. 

Τὸ Ἑλληνορθόδοξο Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων μὲ βαθὺ αἴσθημα εὐθύνης, σεβασμοῦ καὶ ἀνθρωπιᾶς συμμετεῖχε στὸ πρόσωπο τοῦ Μακαριωτάτου, στὸ Λονδίνο, τὴν 24 Ἰουλίου 2008, ὄπου  ἔλαβε χῶρα πορεία γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς φτώχειας, μὲ συμμετέχοντες πλῆθος ἐκκλησιαστικῶν φορέων ὅλων τῶν δογμάτων.

Ἡ πορεία ἀπὸ τὸ Κοινοβούλιο πρὸς τὸ παλάτι Lambeth πραγματοποιήθηκε μὲ πρωτοβουλία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τοῦ Canterbury, Dr Rowan Williams, μὲ τὴ συμμετοχὴ 650 Ἐπισκόπων ἀπὸ τὸ Canterbury, τοῦ Ἐπισκόπου τοῦ Λονδίνου, Right Rev. Richard Chartres, τοῦ Ἐπισκόπου τοῦ Durhaim, Right Rev. Tom Wright, τοῦ ἐπικεφαλῆς τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο καὶ τὴν Οὐαλία, Καρδινάλιου Cormac Murphy-O’ Connor, τοῦ Ἐπισκόπου τοῦ Νότιου Σουδᾶν, Peter Munde, τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ἐπισκοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀμερικῆς, Most Rev. Katharine Jefferts Schori, τοῦ διευθυντῆ τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἱδρύματος Micah Challenge στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, κ. Andy Clasper, καθὼς καὶ πλῆθος ἄλλων ἐκπροσώπων θρησκευτικῶν δογμάτων.

Τιμητικὴ ἦταν ἡ παρουσία τοῦ Πρωθυπουργοῦ τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου, κ. Gordon Brown, o ὁποῖος ἐπιδοκίμασε καὶ συνεχάρη τοὺς συμμετέχοντες γιὰ τὴν ἐνεργὸ δράση τους γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς μάστιγας τῆς φτώχειας, ἀναφερόμενος στὴ Βίβλο, καθὼς καὶ στὴ χριστιανικὴ ρήση «ὅταν ἕνα μέρος τοῦ σώματος ὑποφέρει, τότε ὑποφέρει ὁλόκληρο τὸ σῶμα».

Σκοπὸς τῆς πορείας ἦταν νὰ τονιστεῖ ὅτι μὲ ἑνότητα καὶ κοινὰ ἰδανικὰ μποροῦν νὰ γίνουν θαύματα σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο, μὲ προτεραιότητα τὴν καταπολέμηση ἑνὸς ἐκ τῶν θανάσιμων ἁμαρτημάτων ποὺ ταλανίζουν τὸν πλανήτη, ἤτοι τῆς φτώχειας.  Το μήνυμα ποὺ θέλησαν οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἐκκλησιῶν, νὰ μεταλαμπαδεύσουν στὶς κυβερνήσεις τῶν πλουσίων χωρῶν ἦταν ἕνα: Οἱ πλούσιες χῶρες νὰ καταβάλλουν τὰ μέγιστα γιὰ τὴν ὑποστήριξη τῶν φτωχῶν καὶ ὑποανάπτυκτων χωρῶν, δημιουργῶντας ἔργα ὑποδομῆς καὶ ἐνσκήπτοντας στὰ τεράστια προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει σήμερα ἡ ἀνθρωπότητα, δεδομένου ὅτι ἑκατομμύρια ἄνθρωποι τὸν 21ο αἰῶνα, τῆς ἐξειδίκευσης, τοῦ πλούτου καὶ τῆς εὐμάρειας, δυσκολεύονται νὰ ἐπιβιώσουν.

Τὸ Ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου τοῦ Γ’,  στὴ πολυσήμαντη αὐτὴ κίνηση εὐαισθησίας καὶ ἀνθρωπιᾶς, συνέβαλε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ συμβάλλει ἔμπρακτα στὴν ἀξιόλογη παγκόσμια προσπάθεια ποὺ γίνεται, γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς φτώχειας, τὴν προστασία τῶν ἀναξιοπαθούντων καὶ ἐν γένει τὴ στήριξη τῶν δικαιωμάτων καὶ τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου, μέσα ἀπὸ τὸ θεάρεστο κοινωνικὸ καὶ φιλανθρωπικό του ἔργο.

Ἐκ τῆς Γραμματείας τοῦ Ἱστοχώρου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων