1

Ἱεροί Ναοί Ἀνατολικῆς Ὄχθης (Ἰορδανίας)

Ἱεροί Ναοί Ἀνατολικῆς Ὄχθης (Ἰορδανίας)

null

 1. Ἐν Ἀμμάν.

Α. Καθεδρικός Ἱερός Ναός Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος.

Ἐφημέριοι: οἱ Οἰκονόμοι Ἀβραάμ Νταμπούρ, τηλ. +962/6/5817924, Παῦλος Χούρη, τηλ. +962/6/5824367, Πέτρος Τζάνχο, τηλ. +962/6/5523004, κιν. +962/79/5532706.

Σύλλογος Κυριῶν «Αἱ Μυροφόροι». Σύνδεσμος Νεολαίας «Ἱ. Ν. Ὑπαπαντῆς». Σῶμα Ὀρθοδόξων Προσκόπων Sweifieh.

Β. Καθεδρικός Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου ἐν Ἄμπνταλι.

Ἐφημέριοι: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κων/νος Κάρμας, κιν. +962/79/5566354 & ὁ Οἰκονόμος Εἰρηναῖος Μαντανάτ, κιν. +962/79/56922080. Σύλλογοι: Κυριῶν «ὁ Εὐαγγελισμός».

Γ. Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος ἐν παλαιᾷ πόλει, τηλ. +962/6/4772928. Ἐφημέριοι: ὁ Οἰκονόμος Σωτήριος Χάλασσα. κιν. +962/79/5612189. Σύνδεσμος Νεολαίας & Κατηχητικά Σχολεῖα «ὁ Σωτήρ». Σύνδεσμος Κυριῶν «Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος».

 

Δ. Ἱερός Ναός Θείας Ἀναλήψεως ἐν Χίλντᾳ.

Ἐφημέριοι: οἱ Οἰκονόμοι Ἰμπραήμ Κακίς, κιν. +962/79/5419461, Γεράσιμος Τασμάν, κιν. +962/79/6660354 & Διόδωρος Χαντάντ, κιν. +962/77/5419461. Διά τό Ρωσόφωνον Ποίμνιον: ὁ Ἱερεύς Νικόλαος Κουλίνσκη, κιν. Ἰσραήλ: +972/544/700965. κιν. Ἰορδανίας: +962/79/1429286. Σύλλογος Κυριῶν «Ἁγία Θέκλα», κιν. +962/79/6562279. Σύνδεσμος Νεολαίας «Πατριάρχης Ἀβραάμ», κιν. +962/79/5755222. Κατηχητικόν Σχολεῖον «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος». κιν. +962/79/5969456.

 

Ε. Ἱερός Ναός Προφήτου Ἠλιοῦ & Ἁγίας Βαρβάρας ἐν Ἀμπού-Νσέρ.

Ἐφημέριος:  ὁ Ἱερεύς Ἀρσένιος Μαχχάμρε, κιν. +962/79/5724090, Σύλλογος Κυριῶν «Ἡ Ἁγία Βαρβάρα» Κατηχητικά σχολεῖα & Σύνδεσμος Νεολαίας «Ὁ Προφήτης Ἠλίας».

ΣΤ. Ἱερός Ναός Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν Τζάμπαλ Ἀλ-Τάζζ.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Διόδωρος Χαντάντ, κιν. +962/77/2159449 Σύλλογος Κυριῶν, Κατηχητικά σχολεῖα & Σύνδεσμος Νεολαίας: «Τό Γενέθλιον τῆς Θεοτόκου».

 

Ζ. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Τζάμπαλ Ἀλ-Χάσσιμι.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Ἀμπντάλλα Χαμάρνε κιν. +962/77/7756545. Σύλλογος Κυριῶν: «ὁ Ἅγιος Γεώργιος».

 

Η. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου ἐν Μάρκᾳ.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Ἀγιούμπ Ἀουές κιν. +962/79/6696969. Κέντρον Βοηθείας καί Συμπαραστάσεως, Κατηχητικά Σχολεῖα «Ὁ Ἅγιος Νικόλαος». Σῶμα Ὀρθοδόξων Προσκόπων «Ἅγιος Νικόλαος Μάρκα».

 

Θ. Ἱερός Ναός Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλένης ἐν Μάρτζ Ἀλ-Χαμάμ.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Ἀλέξιος Κακίς, κιν. +962/79/9531699. Σύνδεσμος Κυριῶν & Νεολαίας «Ἅγιοι Κωνσταντῖνος καί Ἑλένη». Σῶμα Ὀρθοδόξων Προσκόπων «Μάρτζ Ἀλ-Χαμάμ».

 

 1. Ἱεροί Ναοί Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου & Ἁγίου Γεωργίου (ἀρχαῖος Ναός) ἐν Σάλτ.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Γαβριήλ Ταάμνε, κιν. +962/79/5924746 Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος Νεολαίας, Κατηχητικά Σχολεῖα, «Ἅγιος Γεώργιος» Ὀρθόδοξος Σύλλογος, «Ἅγιος Γεώργιος Σάλτ».

 

 1. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν Ἑρμαμίν.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Μάττα Χαντάντ κιν. +962/78/5333710 & ὁ Ἱερεύς Σεραφείμ Σαλμάν,  κιν. +962/79/8009082.

 

 1. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Σαφούτ.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Ἀλέξανδρος Μαχάμρε κιν. +962/79/6412012 Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος Νεολαίας  «ὁ Ἅγιος Γεώργιος». Κατηχητικά Σχολεῖα «ὁ Ἅγιος Γεώργιος». Σύνδεσμος Κυριῶν «ὁ Ἅγιος Γεώργιος».

 1. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Ζάρκᾳ, φάξ: +962/5/3985318.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀθανάσιος Κακίς, κιν. +962/79/6969492. Ἐφημέριος: ὁ Ἱερεύς Γεώργιος Χούρη, κιν. +962/77/7238959.

Σύνδεσμος Νεολαίας «Ἅγιος Γεώργιος». Σύνδεσμος Κυριῶν «Αἱ Μυροφόροι». Σῶμα Ὀρθοδόξων Προσκόπων τῆς Ζάρκας.

 

 1. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Κάρακ (Κυριακουπόλει).

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Ἰωάννης Χαμάτη, κιν. +962/79/5776615

Κατηχητικά «Ἅγιος Γεώργιος» Σύνδεσμος Κυριῶν: «Αἱ Μυροφόροι»

 

 1. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Ἄδερ.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Ἀντώνιος Μαντανάτ, κιν. +962/79/5730424

 

 1. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Χμούδ.

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Ἰωάννης  Χαμάτη, κιν. + 962/79/5776615.

 

 1. Ἱερός Ναός Ἁγίου Γεωργίου ἐν Ράμπαᾳ (Ἀρεοπόλει).

Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Κωνσταντῖνος Χάλασσα. κιν. +962/79/5803906.

 

 1. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου ἐν Ἄκαμπᾳ.

Ἡγούμενος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Κλαύδιος, κιν. Ἰορδ. +962/79/8541270. email: peppasklaudio@gmail.com κιν. Ἰσραήλ +972/525/880614 Ἐφημέριος: ὁ Οἰκονόμος Βασίλειος Μάρτζη, κιν. +962/79/5575103.

 

 1. Ἱερά Μονή Ζωοδόχου Πηγῆς ἐν Ντιμπίν.

Ἱδρυθεῖσα ὡς Μονή ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Διοδώρου ἐν ἔτει 1972 Ἐγκαινιασθεῖσα ἐν ἔτει 1999. Πνευματικός: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρος. Ἡ Ἱερά Μονή τελεῖ ὑπό τήν ἄμεσον ἐποπτείαν καί μέριμναν τοῦ Μακαριωτάτου. Ἡγουμένη: ἡ Μοναχή Εἰρηναία κιν +962/79/6969103.

 

 1. Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου & Βαπτιστήριον ἐν Ἰορδάνῃ. Ἡγούμενος: Ὁ Μητροπολίτης Διοκαισαρείας κ. Βενέδικτος, κιν. +962/79/6831809.