Ἱερά Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης

null
Κοινοποίηση

image_pdfimage_print

Ἱερά Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης

null

Ἡ Ἱερά Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης, ἀρχηγόν αὐτῆς ἔχουσα τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων, συγκροτεῖται νῦν ἐκ πάντων τῶν ἀνηκόντων τῷ Πατριαρχείῳ Μητροπολιτῶν, Ἀρχιεπισκόπων, Ἐπισκόπων, Ἀρχιμανδριτῶν, Ἱερομονάχων, Διακόνων, Μοναχῶν καί Δοκίμων. Συνολικός ἀριθμός ἀδελφῶν διαβιούντων ἐν τῷ Κεντρικῷ Μοναστηρίῳ, τοῖς Πανιέροις Προσκυνήμασι καί ταῖς Ἱεραῖς Μοναῖς, 118.

Ἡ Α. Θ. Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης κ.κ. Θεόφιλος

Ὁ Μητροπολίτης Πέτρας κ. Κορνήλιος

Ὁ Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός

Ὁ Μητροπολίτης Νεαπόλεως κ. Ἀμβρόσιος

Ὁ Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος

Ὁ Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος

Ὁ Μητροπολίτης Ἐλευθερουπόλεως κ. Χριστόδουλος

Ὁ Μητροπολίτης Διοκαισαρείας κ. Βενέδικτος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τιβεριάδος κ. Ἀλέξιος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων κ. Δωρόθεος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰόππης κ. Δαμασκηνός

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Θαβωρίου κ. Μεθόδιος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεβαστείας κ. Θεοδόσιος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καττάρων κ. Μακάριος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Πέλλης κ. Φιλούμενος

Ὁ Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μαδάβων κ. Ἀριστόβουλος

Ἀρχιμ.

Ἄνθιμος

«»

Ἱερόθεος

«»

Ἰουστῖνος

«»

Θεοδώρητος

«»

Ἱλαρίων

«»

Νάρκισσος

«»

Τιμόθεος

«»

Εὐθύμιος

«»

Ἰννοκέντιος

«»

Εὐδόκιμος

«»

Χρυσόστομος

«»

Στέφανος

«»

Εὐσέβιος

«»

Σέργιος

«»

Φιλούμενος

«»

Φιλόθεος

«»

Ἀνανίας

«»

Γεράσιμος

«»

Χριστοφόρος

«»

Ἀριστόβουλος

«»

Χρύσανθος

«»

Νικόδημος

«»

Νεκτάριος

«»

Μόδεστος

«»

Μελέτιος

«»

Ἐπιφάνιος

«»

Δαμιανός

«»

Στέφανος

«»

Γαλακτίων

«»

Ἰωαννίκιος

«»

Νεκτάριος

«»

Θεοφάνης

«»

Κλαύδιος

«»

Ἰγνάτιος

«»

Ἀρτέμιος

Ἀρχιμ.

Ἱερώνυμος

«»

Νήφων

«»

Πορφύριος

«»

Ἀλέξιος

«»

Παρθένιος

«»

Σωφρόνιος

«»

Ἀμφιλόχιος

«»

Κάλλιστος

«»

Ματθαῖος

«»

Κωνσταντῖνος

«»

Ραφαήλ

«»

Βαρθολομαῖος

«»

Λεόντιος

«»

Παΐσιος

«»

Μακάριος

«»

Θαδδαῖος

«»

Πολύκαρπος

«»

Διονύσιος

   

Ἱερομ.

Εὐφρόσυνος

«»

Χρυσόγονος

«»

Κυριακός

«»

Μαρτύριος

«»

Ὀνούφριος

   

Ἀρχιδιάκ.

Μᾶρκος

   

Ἱεροδ.

Εὐλόγιος

«»

Ἀναστάσιος

«»

Σωφρόνιος

«»

Πατρίκιος

   

Μον.

Παντελεήμων

«»

Χερουβίμ

«»

Νικόλαος

 

Μον.

Θεοφάνης

«»

Εἰρήναρχος

«»

Βησσαρίων

«»

Σάββας

«»

Ἰωάσαφ

«»

Λάζαρος

«»

Ραφαήλ

«»

Παΐσιος

«»

Ἀχίλλιος

«»

Χαρίτων

«»

Ζωσιμᾶς

«»

Ἐφραὶμ

«»

Καλλίνικος

«»

Δανιήλ

«»

Χρύσανθος

«»

Θεόκτιστος

«»

Ἀβράμιος

«»

Κλήμης

«»

Πρόδρομος

«»

Φιλάρετος

«»

Νικόλαος

«»

Ἀντίοχος

«»

Ἀναστάσιος

«»

Παλλάδιος

«»

Κύριλλος

«»

Ἰουβενάλιος

«»

Γαβριήλ

«»

Θεόδουλος

«»

Κωνσταντῖνος

«»

Δοσίθεος

«»

Δαμασκηνός

«»

Χερουβίμ

«»

Ἀθανάσιος