1

Ἐπιτροπαί

Ἐπιτροπαί

null

  1. Ἐπιτροπή ἐπί τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων: Πρόεδρος: Ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατριάρχης κ.κ. Θεόφιλος. Μέλη: Οἱ Ἀρχιεπίσκοποι Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, Λύδδης κ. Δημήτριος & Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος.
  2. Οἰκονομική Ἐπιτροπή: Πρόεδρος: ὁ Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, τηλ. 02/6274939. Ἀντιπρόεδρος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἱερώνυμος. Ταμίας: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος. Γραμματεύς: ὁ Μοναχός Παλλάδιος. Τμῆμα Ἐνοικίων: ὁ Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ. Γραμματεύς: ὁ κ. Ἀντώνιος Μπουλάτα, τηλ. 02/6274937, φάξ: 02/6280229.

Κεντρικόν Μαγειρεῖον: Μάγειρας: ὁ Δόκιμος Παναγιώτης. Βοηθός: ὁ Μοναχός Σεραφείμ τηλ. 02/6275071, Ὑπεύθυνος Ἀρτοποιείου: ἡ Μοναχή Σεραφείμα, τηλ. 02/6274712. Καφεψός: ὁ Δόκιμος Γκόραν.

Νομικοί Σύμβουλοι: Ὁ κ. Ἄσααντ Μαζάουϊ, κιν. 0522/309687 & ὁ κ. Ράμη Μούγραμπη.

  1. Ἐξελεγκτική Ἐπιτροπή: Πρόεδρος: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Θαβωρίου κ. Μεθόδιος. Γραμματεύς: …………….
  2. Κτηματική Ἐπιτροπή: Πρόεδρος: ……… Γραμματεύς:………….

5.Ἐπιτροπή Ἐκπαιδεύσεως:

Πρόεδρος Ἀνατολικῆς Ὄχθης (Ἰορδανίας):…….. Συντονίστρια: ἡ κ. Σοχέρ Μπεντζάλη.

Πρόεδρος Δυτικῆς Ὄχθης: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ματθαῖος. Γενικός Διεθυντής: ὁ κ. Ὄντε Καουάς. Γραμματεύς: ὁ κ. Φάντι Ἀμπντελνούρ. Μέλος: ὁ Οἰκονόμος Ἴσσα Μοῦσλεχ.

  1. Ἐπιτροπή Κοιμητηρίων: Πρόεδρος: ὁ Γέρων Καμαράσης, Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος. Ταμίας: ὁ κ. Ναμπίλ Μπεντζάλη. Γραμματεύς: ὁ κ. Τζώρτζ Χάσσουε.
  2. Ἐπιτροπή Ποιμαντικῆς Μερίμνης Ρωσοφώνου Κοινότητος:

Πρόεδρος: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μαδάβων κ. Ἀριστόβουλος.

Γραμματεύς: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀρτέμιος.

  1. Ἐπιτροπή Νεότητος: Ὑπεύθυνος: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μαδάβων κ. Ἀριστόβουλος. Γραμματεύς: ὁ κ. Φάντι Ἀμπντελνούρ, τηλ. 02/6282857.