Ἐκκλησιαστικός Τύπος

null
Κοινοποίηση

image_pdfimage_print

Ἐκκλησιαστικός Τύπος

null

Ἐκπρόσωπος ἐν Δυτικῇ Ὄχθῃ: ὁ Οἰκονόμος Ἴσσα Μοῦσλεχ, τηλ. 02/6260002. email: pressbureau@jerusalem-patriarchate.info Ἐκπρόσωπος ἐν Ἰορδανίᾳ: ὁ Οἰκονόμος Ἰμπραήμ Νταμπούρ, τηλ. +962/6/5817924, κιν. +962/79/5555549.

Περιοδικόν «Νέα Σιών»: Ἐποπτεύουσα Ἐπιτροπή: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος Διεύθυνσις: Greek Orthodox Patriarchate, Nea Sion, P.O. Box 19632-633, Jerusalem 91140, Israel. τηλ. 02/6285636. φάξ: 02/6262718. email: aristarh@netvision.net.il & ὁ κ. Σπυρίδων Τσιτσίγκος, Καθηγητής Θεολογίας, Δρ. Ψυχολογίας Παν/μίου Ἀθηνῶν, Ἀντωνίου Νίκα 3, Χαλκίδα 34100, τηλ. 22210/78428, κιν. 6976/449899. email: stsitsig@yahoo.com

Ἐπιμέλεια Χρονικῶν: Ἡ Μοναχή Δανιηλία.

Ἠλεκτρονικόν ἀρχεῖον «Νέα Σιών»:https://www.jpnewzionmagazine.org, ψηφιοποίησις τευχῶν & ἐπιμέλεια ἱστοσελίδος: Δόκ. μον. Εὐανθία.

Πατριαρχικόν Τυπογραφεῖον: Ἱδρύθη τῷ 1853 ὑπό τοῦ Πατριάρχου Κυρίλλου Β’. Εἶναι τό ἀρχαιότερον ἐν Παλαιστίνῃ Τυπογραφεῖον, περιλαμβάνον τμῆμα Ἑλληνικόν, Ἀραβικόν, Ἑβραϊκόν, Ἀγγλικόν & Γαλλικόν. Ὑπεύθυνος: …………………..

Βιβλιοδέτις: ἡ Μοναχή Δανιηλία, κιν. 0545/359387.

Ἐκκλησιαστικὸν μηνιαῖον Περιοδικόν & Ἑβδομαδιαῖον Λειτουργικὸν φυλλάδιον: «Φῶς Χριστοῦ»: Ἀμφότερα ἐκδίδονται ἀραβιστί τῇ ἐποπτείᾳ τοῦ Πατριαρχείου, διά τήν πνευματικήν ἐπιμόρφωσιν τοῦ ποιμνίου. Ὑπεύθυνος: ὁ κ. Χισσάμ Χσιεμπούν, τηλ. 04/6517591, κιν. 0506/347777, email: cana.press1@gmail.com Βιβλιοπωλεῖον: ὁ κ. Ἀντώνιος Μπουλάτα, τηλ. 02/5870642, φάξ: 02/5870586. email: gopbookshop12@gmail.com

 

Ἁγιοταφιτικόν Ἡμερολόγιον: Ἐκδίδεται ἅπαξ τοῦ ἔτους καί περιέχει τό Κυριακοδρόμιον καί τάς ἑορτάς τοῦ ἐνιαυτοῦ, τήν συνοπτικήν ἱστορίαν, τάς σημαινούσας χρονολογίας καί τήν διοικητικήν διάρθρωσιν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων. Συντάκτης: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μαδάβων κ. Ἀριστόβουλος. Συγκέντρωσις ὑλικοῦ: ἡ Μοναχή Ἰουστίνη. Διά τήν Ρωσικήν μετάφρασιν: ὁ Ἱερεύς Νικόλαος Κουλίνσκη, κιν. 0544/700965. email: salibinic@gmail.com Διά τήν Ἀραβικήν: ὁ π. Ἰωσήφ Χόνταλη.

Σημείωσις: Παρακαλοῦνται οἱ σεβαστοί πατέρες, ὅπως ἀποστέλλουν ἠλεκτρονικῶς εἰς τό email: jpatriarchate@gmail.com τυχόν διορθώσεις τῶν προσωπικῶν των στοιχείων ἕως τά τέλη Αὐγούστου ἑκάστου ἔτους, διά τήν ἔγκαιρον ἔνταξίν των εἰς τό ὑπό ἔκδοσιν ἡμερολόγιον.

 

Τμῆμα Διαδικτύου: Συντάκτης καί ὑπεύθυνος τῆς εἰδησεογραφίας καί περιεχομένου ὑλικοῦ: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος. email: info@jerusalem-patriarchate.info

Κεντρική Ἱστοσελίς: https://jerusalem-patriarchate.info Διευθυντής:  Δρ. Χρῖστος Θ. Νικολάου, email: christos.nikolaou@jerusalem-patriarchate.info. Συντονιστής: ὁ Πρεσβύτερος Νικήτας Μέλλιος, e-mail: info@jerusalem-patriarchate.info Διόρθωσις, ἐπιμέλεια κειμένων ἱστοσελίδων καί ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ: Δόκ. Μον. Εὐανθία, τηλ. & φάξ: 02/6284882, email: secretariat3@jerusalem-patriarchate.info. Τήρησις Ἀρχείου: Μοναχός Νικόλαος.

Ὑπεύθυνοι τῶν μεταφράσεων τῆς Ὑπηρεσίας Διαδικτύου:

Ἀραβική: Οἰκονόμος π. Ἰωσήφ Χόνταλη & κ. Νικόλαος Χούρη, Ρωσική: Δρ. Ἑλένη Ἀνδρεϊτσένκο & Ἀγγελική Πελωριάδου, Ἀγγλική: Μοναχή Εὐφημία, Ρουμανική: Μοναχή Μαρία. Δημόσιαι Σχέσεις Διαδικτύου: ὁ Ἀρχιδιάκονος Μᾶρκος, κιν. 0546/112486.

Συνεργάται φωτογραφήσεων καί κινηματογραφήσεων: ὁ Μοναχός Νικόλαος & ἡ Δόκ. Μον. Εὐανθία, Βορείου Ἰσραήλ: ἡ κ. Rawan Abu Nowara Saad. Τεχνική ὑποστήριξις: www.tessera.gr