1

ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ (5/18 ΕΩΣ 11/24 ΙΟΥΝΙΟΥ).

Ἀπό 5ης/18ης Ἰουνίου ἕως καί 11ης /24ης Ἰουνίου 2015, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου τούς κάτωθι ἐπισκέπτας:

α. Τῇ 5/18 Ἰουνίου τόν Ἀμερικανόν Πρόξενον εἰς Ἱεροσόλυμα Mr. Michael Ratney, ὅστις προσέφερε τῷ Μακαριωτάτῳ φωτογραφίαν τοῦ Παναγίου Τάφου κατά τήν τελετήν τοῦ Ἁγίου Φωτός.

β. Τῇ 7/20 Ἰουνίου, τόν π. Νικόλαον Μπάσσαλ, ἱερέα εἰς τό Ἀμπού Σνάν καί τό Συμβούλιον τῆς Κοινότητος τῆς κώμης ταύτης, εἰς τόν ὁποῖον καί ἀπενειμε τό ὀφφίκιον τοῦ Οἰκονόμου.

γ. Τῇ 11/24 Ἰουνίου τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Νουβίας κ. Νάρκισσον μετά τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ναρκίσσου, ἡγουμένου εἰς Μπετζάλλαν.

δ. Ὁμοίως, τῇ 11/24 Ἰουνίου, τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Βεσσαραβίας κ. Πέτρον μετά μικρᾶς συνοδείας.

Κατά τήν διάρκειαν τῶν συναντήσεων αὐτῶν, ὁ Μακαριώτατος μεταξύ ἄλλων ἀνεφέρθη καί εἰς τό ἐκπαιδευτικόν ἔργον, τό ὁποῖον ἐπιτελεῖ τό Πατριαρχεῖον καί εἰς τά διάφορα ἱδρύματα αὐτοῦ, τά ὁποῖα λειτουργοῦν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, τῇ αἰγίδι αὐτοῦ.

Μετά τό τέλος τῶν συναντήσεων ὁ Μακαριώτατος ἐφωδίασεν τούς ἐκλεκτούς ἐπισκέπτας μέ τά δῶρα τῆς ἀγάπης Αὐτοῦ.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/yAe2xTCICF4

httpv://youtu.be/vSzfquPMKcI

httpv://youtu.be/1AntFDoYWoU

httpv://youtu.be/ALzEAQPRCxY