1

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΝ ΓΕΥΜΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΜΠΟΥ ΜΑΖΕΝ.

Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου 8ης /21ης Δεκεμβρίου 2013, παρετέθη γεῦμα ὑπό τοῦ Προέδρου τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας κ. Μαχμούδ Ἀμπᾶς Ἀμποῦ Μάζεν, ἐκπροσωπουμένου ὑπό τοῦ Προέδρου τῆς Παλαιστινιακῆς Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῶν Ὑποθέσεων κ. Χάννα Ἀμῆρε καί τῶν μελῶν αὐτῆς, εἰς τούς Ἀρχηγούς τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ἁγίας Γῆς καί συνοδούς αὐτῶν εἰς τό παρά τήν Βηθλεέμ ξενοδοχεῖον Intercontinental.

Εἰς τό γεῦμα τοῦτο ἐξεπροσώπησε τό ἡμέτερον Πατριαρχεῖον ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ ἐν Βηθλεέμ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου καί ὑπό τοῦ ἐκπροσώπου εἰς τά Ἀραβικά Μ.Μ.Ε. πρεσβυτέρου π. Ἤσσα Μοῦσλεχ.

Διαρκοῦντος τοῦ γεύματος τούτου ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων προσεφώνησε τον Πρόεδρον καί τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῶν Ὑποθέσεων καί τους συνδαιτυμόνας διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀραβιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: https://en.jerusalem-patriarchate.info/ar/2013/12/24/2992

 

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.