1

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ – ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Τό Σάββατον, 23ην Δεκεμβρίου 2012/ 5ην Ἰανουαρίου 2013, ἡ ἀραβόφωνος Σχολή τοῦ Πατριαρχείου τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, στεγαζομένη εἰς τό κτίριον τοῦ Πατριαρχείου, διωργάνωσε χριστουγεννιάτικην καί πρωτοχρονιάτικην ἑορταστικήν τελετήν διά τούς μαθητάς τοῦ Νηπιαγωγείου αὐτῆς.

Ἡ τελετή αὐτή διωργανώθη καλῶς ὑπό τῶν διδασκαλισσῶν τοῦ Νηπιαγωγείου, ὥστε διά καταλλήλων διηγήσεων, προσηρμοσμένων εἰς τάς ἀντιληπτικάς ἱκανότητας τῶν μικρῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν καί διά καταλλήλων παραστάσεων τῆς φάτνης καί τοῦ Ἁγίου Βασιλείου νά μεταδίδηται εἰς αὐτούς ἡ εὐαγγελική διήγησις τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ φιλανθρωπική δρᾶσις τοῦ Ἁγίου Βασιλείου.

Τήν ἐκδήλωσιν ταύτην ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας Αὐτοῦ ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Πορφυρίου, τοῦ ἐκ Σινᾶ παρεπιδημοῦντος Ἀρχιμανδρίτου π. Παϊσίου καί τῶν ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί τοῦ ἐκλεκτοῦ μέλους τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας ἰατροῦ κ. Ἰωάννου Τλήλ.

Ὁ Μακαριώτατος, εὐλογῶν τά παιδία καί ἀπευθύνων λόγους πατρικούς εἰς αὐτά, προσέφερεν εἰς ἕνα ἕκαστον αὐτῶν χριστουγεννιάτικον δῶρον, εὐχόμενος καλήν πρόοδον διά τό νέον σχολικόν ἔτος 2013.

κ τς ρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/hUA56fjo8q8

ngg_shortcode_0_placeholder