1

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΑΓΟΡΑ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΤΤΑΡΩΝ.

Ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Καττάρων, τήν Παρασκευήν 16ην /29ην  Νοεμβρίου 2013 διωργάνωσε Χριστουγεννιάτικην ἐκθεσαγοράν δώρων καί ἄλλων ἐπικαίρων ἀντικειμένων χειροτεχνίας, ἐνθυμίων, εἰδῶν χριστιανικῆς εὐλαβείας καί τροφίμων, εἰς τόν αὔλειον χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰσαάκ καί τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Ντόχα.

 Εἰς τήν διοργάνωσιν τῆς ἐκδηλώσεως αὐτῆς συμμετεῖχον ὁ Ὀρθόδοξος Ἀδελφότης τῶν Μυροφόρων ἐκ τῶν Ἀραβοφώνων, Ἑλληνίδων, Ἑλληνοκυπρίων, Σερβίδων, Ρουμανίδων καί Οὐκρανῶν κυριῶν, μελῶν τοῦ ποιμνίου εἰς συνεργασίαν μετά τῆς Νεολαίας καί τῶν μαθητῶν τῶν Κατηχητικῶν τῆς Ἐνορίας.

 Ἡ συμμετοχή ἦτο ἀθρόα, καθ’ ὅτι τό πολυεθνικόν ποίμνοιoν εἶχε τήν εὐκαιρίαν εἰς τόν κοινόν αὐτόν τόπον νά συμμετάσχῃ εἰς καλλιτεχνικάς ἐπιδόσεις καί εὔγευστα ἐδέσματα.

 Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Καττάρων.