1

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ QATAR.

Τήν Παρασκευήν, 18ην  Νοεμβρίου 2016, ἐπραγματοποιήθη εἰς τόν χῶρον μεταξύ τοῦ Ἐπισκοπείου καί τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Καττάρων Χριστουγεννιάτικη Δωροέκθεσις μετά καλλιτεχνικοῦ προγράμματος ἐκ διαφόρων τοπικῶν παραδόσεων.

Τό καλλιτεχνικόν πρόγραμμα περιελάμβανε ἐπίκαιρα χριστουγεννιάτικα ἄσματα ἀπό τήν Νεανικήν Χορῳδίαν τοῦ Οὐκρανικοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Ντόχας, τήν Μικτήν Χορωδίαν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, τά παιδιά τοῦ Κατηχητικοῦ καί τήν Μικτήν Χορῳδίαν Ρουμάνων καί Σέρβων.

Διά τῆς φιλοπόνου συμμετοχῆς τοῦ Συλλόγου τῶν Μυροφόρων, τῆς Νεολαίας, καί ἄλλων μελῶν τοῦ ποιμνίου παρεσκευάσθησαν χειροποίητα χριστουγεννιάτικα στολίδια, δῶρα καί ἀντικείμενα εὐλαβείας, τά ὁποῖα διετέθησαν πρός πώλησιν, διά τήν ἐνίσχυσιν τοῦ ἔργου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς. Εἰς τήν ἐκδήλωσιν παρετέθη ἐπίσης μεγάλη ποικιλία ἐδεσμάτων Ἀραβικῆς, Ἑλληνικῆς, Σερβικῆς, Ρουμανικῆς, Μολδαβικῆς καί Οὐκρανικῆς κουζίνας, προσφορά ἐκ διαφόρων ἑταιρειῶν καί κυριῶν  μελῶν τοῦ ποιμνίου.

 

Τήν ἐκδήλωσιν ἐτίμησαν διά τῆς παρουσίας αὐτῶν οἱ Πρέσβεις τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, τῆς Ρουμανίας, τῆς Πολωνίας, τῆς Οὐκρανίας, τῆς Μολδαβίας, καί ἐκπρόσωποι τῆς Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος, τῆς Γεωργίας καί τῆς Σερβίας εἰς τό Κάταρ, καθώς ἐπίσης ἐκπρόσωποι ἄλλων δογμάτων εἰς τήν Ντόχαν.

Ἡ  μεγάλη προσέλευσις τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ Κάταρ καί μελῶν ἄλλων Χριστιανικῶν Κοινοτήτων ἐπεβεβαίωσαν τήν ἐπιτυχίαν αὐτῆς τῆς δραστηριότητος.

Ἐπισυνάπτεται  φωτογραφικόν ὑλικόν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Καττάρων.