1

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν νύκτα τῆς Τρίτης, 30ῆς Νοεμβρίου/13ης Δεκεμβρίου πρός Τετάρτην 1ην /14ην Δεκεμβρίου 2016, ἔλαβε χώραν ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ ἡ εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ὑπηρετήσαντος εἰς τό Σαραντάριον Ὄρος Ἱεροδιακόνου π. Ὀνουφρίου ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου, ἡγούμενου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου, τοῦ Ἱερομονάχου π. Θαδδαίου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Σωφρονίου καί ἄλλων διακόνων καί ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί τῶν Ναϊτῶν μοναχῶν.

Πρό τῆς χειροτονίας, ὁ χειροτονῶν Ἀρχιερεύς προσεφώνησε τόν χειροτονούμενον διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ, ἴδε βίντεο ὁ δέ χειροτονούμενος ἀντεφώνησε δια τῆς προσφωνήσεως αὐτοῦ, ἴδε ἐπίσης βίντεο.

Ὁ χειροτονηθείς ἐδεξιώθη τούς τιμήσαντας αὐτόν εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/Plp5QST1gWE