1

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό Σάββατον τῆς Α΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, 19ης Φεβρουαρίου/ 4ης Μαρτίου 2023, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Πέλλης κ. Φιλούμενος εἰς Ἀρχιερατικήν θείαν Λειτουργίαν ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ ἐχειροτόνησεν εἰς Πρεσβύτερον τόν διάκονον π. Σταῦρον Ἀράνκη.

Πρό τῆς χειροτονίας ὁ π. Σταῦρος προσεφώνησεν υἱκῶς τόν Σεβασμιώτατον καί τούς Πατέρας, ὁ δέ Σεβασμιώτατος ἀντεφώνησεν Πατρικῶς.

Τήν χειροτονίαν ἠκολούθησεν ἄνοδος εἰς τό Πατριαρχεῖον καί ἡ εὐλογία ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας