1

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΝΕΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν 29ην Ἰουλίου /11ην  Αὐγούστου 2013, κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ἅγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ἐχειροτονήθη εἰς τήν πόλιν Ἴρμπετ τῆς Ἰορδανίας καί εἰς τόν ἱερόν Ναόν αὐτῆς τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου ὁ ὑποδιάκονος π. Γιοχάννα Σαλήμ Χαντάντ εἰς διάκονον ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου, τῇ κατανυκτικῇ συμμετοχῇ  ἱερέων τῆς  περιοχῆς καί γνωστῶν καί προσφιλῶν τοῦ χειροτονηθέντος καί εὐσεβοῦς ἐκκλησιάσματος.

Πρό τῆς χειροτονίας ὁ χειροτονῶν Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος προσεφώνησε τόν χειροτονούμενον διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ ἀραβιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: https://en.jerusalem-patriarchate.info/ar/2013/08/11/2649

Μετά τήν χειροτονίαν ἠκολούθησε δεξίωσις πρός τιμήν τοῦ χειροτονηθέντος ὑπό τῆς Μητροπόλεως, εὐθύς δέ ἀμέσως ὁ χειροτονηθείς παρέθεσε γεῦμα εἰς τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί ἄλλους προσκεκλημένους εἰς τήν αἴθουσνα  «Ἀλ – Χαντάτ» ἐν Ἴρμπετ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.