1

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ κ. ΠΕΤΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΤΗΣ Μ.Κ.Ο. «ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ»

1ο Διεθνές Συνέδριο μέ θέμα: «Ἡ Ρωμηοσύνη διαμέσου τῶν αἰώνων».

Ἀμφιθέατρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν

Σάββατο 30 καί Κυριακή 31 Μαΐου 2009

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ  κ. ΠΕΤΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΤΗΣ Μ.Κ.Ο. «ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ»

Ἀθήνα, 30 Μαΐου 2009

Μακαριώτατε Πατριάρχα  Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλε,

Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς,

ἐκλεκτοί προσκεκλημένοι,

κυρίες καί κύριοι,

φίλες καί φίλοι,

Μέ μεγάλη χαρά σᾶς καλοσωρίζουμε στό πρῶτο διεθνές συνέδριο πού διοργανώνει ἡ Μή Κυβερνητική Ὀργάνωση «Ρωμηοσύνη».  Ἡ Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» ἀποτελεῖ φορέα τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί ἱδρύθηκε τό Μάϊο τοῦ 2008 στήν Ἀθήνα, μέ ἕδρα τήν Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου.  Καί ἐπιτρέψατέ μου νά ὁμολογήσω ὅτι θεωρῶ τήν ὑπηρεσία πού προσφέρω ὡς διαχειριστής τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη»,  σάν τή μεγαλύτερη τιμή τῆς ζωῆς μου.

Ὁ σκοπός μας εἶναι διπλός: ὁ ἕνας κλάδος εἶναι ἡ στήριξη τοῦ θεσμοῦ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος στό πολύπλευρο πνευματικό, πολιτισμικό καί ἱστορικό ἔργο πού ἐπιτελοῦν.  Ἡ καταγραφή τῶν ἀναγκῶν τῶν ἱερῶν μονῶν, προσκυνημάτων, μνημείων καί ἐκκλησιῶν καθώς καί ἡ συντήρηση καί ἀποκατάσταση αὐτῶν.  Κι ἀκόμη, ἡ ἵδρυσι σχολείων καί σχολῶν καί ὅ,τι ἄλλο ἀπαιτεῖται γιά τήν πνευματική πρόοδο καί τίς ἀνάγκες τοῦ Πατριαρχείου μας στήν Ἁγία Γῆ. Ὁ ἄλλος κλάδος εἶναι τό γεγονός ὅτι ἡ Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» ἔχει καί μία εὐρύτερη διάσταση: Ἀγκαλιάζει ὁλόκληρη τή Ρωμηοσύνη μας. Ἀποδέχεται ὅτι ἐκφραστές τῆς Ρωμηοσύνης εἶναι ἡ ἐθνική μας παράδοση, ἡ κατασταλαγμένη ἑλληνορθόδοξη παράδοση, τό σύνολο τῶν ἀξιῶν τοῦ ἔθνους, πού περνᾶνε ἀπό γενιά σέ γενιά καί ἀπό τή μία περίοδο τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας στήν ἄλλη.  Αὐτές οἱ ἀξίες, ἐκφραζόμενες μέ σύγχρονους ὅρους, συνιστοῦν τήν κοινωνική ἀλληλεγγύη, τόν πολιτισμό, τά γράμματα, τήν τέχνη καί τήν ἐπιστήμη.  Ἀληθινά, οἱ ἀξίες αὐτές εἶναι ἀποτυπωμένες στόν Ἕλληνα νοῦ, πού ἀνέφερε καί ὁ Μακαριώτατος στήν πρόσφατη συνάντησή μας.  Αὐτός ὁ Ἕλληνας νοῦς πρέπει νά ἐνεργοποιηθεῖ καί νά ἀξιοποιηθεῖ.

Μέλημά μας θά πρέπει νά εἶναι ἡ διαφύλαξη αὐτῆς τῆς ἀπίστευτης κληρονομιᾶς τῆς Ἁγίας Γῆς.  Αὐτό ἀποτελεῖ ἱερά παρακαταθήκη. Πιστεύω καί εὐελπιστῶ ὅτι ἡ Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» θά συμβάλει, ὅσο μπορεῖ καλύτερα, στήν ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ.

Τέλος, θά ἤθελα νά μοῦ ἐπιτρέψετε νά τελειώσω μέ τούς στίχους τοῦ Κυπρίου ποιητῆ : «Ἡ Ρωμηοσύνη ἐν φυλή συνότζαιρη τοῦ κόσμου.  Ἡ Ρωμηοσύνη ἐν νά χαθεῖ ὄντας ὁ κόσμος λείψει.»

Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ.