1

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΛΑΥΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ

Μέ ἐπισημότητα καί λαμπρότητα ἑορτάστηκαν καί ἐφέτος, ὅπως καί κάθε χρόνο, στήν Ἱερά Λαύρα τοῦ Ἁγίου Σάββα, στήν ἔρημο τῆς Ἰουδαίας, ἀνατολικῶς τῆς Βηθλεέμ, οἱ μνῆμες τῶν Ἁγίων Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, μεγάλου Διδασκαλου τῆς Λαύρας καί Σαββαΐτου Ἁγίου, στίς 4 Δεκεμβρίου, τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Λαύρας (483 μ.Χ.) στίς 5 τοῦ μηνός καί τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ὁποίου τιμᾶται ὁ πρῶτος Ἱερός Ναός τῆς Λαύρας, ἡ «Θεόκτιστος κκλησία», τήν ἑπομένη ἡμέρα. Καί τίς τρεῖς ἡμέρες προεξῆρξε τῶν πανηγύρεων κατά τήν τηρουμένη σειρά, ὁ Ἱερώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Θαβωρίου κ. Μεθόδιος.

Ὁ Μακαριώτατος μετέβη στή Λαύρα, μία ὥρα μακριά ἀπό τά Ἱεροσόλυμα, μετά τή δύση τοῦ ἡλίου τήν Δευτέρα τό ἀπόγευμα, καί ἔλαβε μέρος σέ ὁλονυκτία (20:30 ἕως 09:00), στήν ὁποία ἐπίσης συλλειτούργησαν μαζί Του, πλήν τοῦ ὡρισμένου Ἀρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, οἱ Ἱερώτατοι Μητροπολῖται Ἐλευθερουπόλεως κ. Χριστόδουλος, ὁ καί Γέρων Δραγουμᾶνος, καί Μόρφου τῆς Κύπρου κ. Νεόφυτος, ὡς καί οἱ Ἱερώτατοι Ἀρχιεπίσκοποι Ἀβήλων κ. Δωρόθεος, Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, ὁ καί Γέρων Ἀρχιγραμματεύς, καί Ἰορδάνου  κ. Θεοφύλακτος, Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἐν Βηθλεέμ. Στήν ἀγρυπνία συμμετεῖχαν ἐπίσης περί τούς 25 Ἀρχιμανδρῖτες, Ἱερομόναχοι καί Ἱερεῖς, ἐνῷ τό ἀναλόγιον ἐκόσμησε μεταξύ ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν, Ἁγιορειτῶν καί Σιναϊτῶν Πατέρων ὁ Μουσικολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἱερόθεος Ἁγιορείτης. Πλήν τῶν ἑκατοντάδων ἐντοπίων, παρέστησαν καί πολλοί Προσκυνητές ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσίας κ.ἄ.