1

ΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Περικλέους 13, 192 00 Ἐλευσίνα

Τηλ. 210 55 43 186, 210 55 43 477

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:

ΦΙΛΙΚΗ ΦΩΛΙΑ – ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ – ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ – ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ

Tὸ Κέντρο Ἀγάπης Ἐλευσίνας ἱδρύθηκε τὸ 1964 ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο Πρωτοπρεσβύτερο Ἐλευσίνας καὶ Καθηγητὴ Θεολογίας π. Γεώργιο Πηρουνάκη γιὰ ὅλα τὰ παιδιὰ τῆς πόλης, ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἀσθενεῖς οἰκονομικᾶ καὶ κοινωνικὰ οἰκογένειες, λειτουργῶντας ὡς Ἀνοικτὸ Κέντρο προστασίας τοῦ παιδιοῦ καὶ τῆς οἰκογένειας.

Μέσα ἀπὸ τὴν ἁρμονικὴ λειτουργία τῶν τομέων τῆς Φιλικῆς Φωλιᾶς, τῆς Δανειστικῆς Βιβλιοθήκης, τῆς Πινακοθήκης, τῆς Ἱματιοθήκης, τοῦ Ἐντευκτηρίου καὶ τῶν Ἀθλοπαιδιῶν, στοὺς ὁποίους δραστηριοποιεῖται τὸ Κέντρο Ἀγάπης Ἐλευσίνας, προσφέρεται ψυχοκοινωνικῆ, ἠθική, πνευματικὴ καὶ ὑλικὴ ὑποστήριξη στὰ παιδιὰ καὶ τὶς οἰκογένειές τους.

Στὴ Φιλικὴ Φωλιά, ποὺ εἶναι ἡ βασικὴ δραστηριότητα τοῦ Κέντρου Ἀγάπης, τὰ παιδιὰ βρίσκουν φιλικὴ συμπαράσταση στὰ προβλήματά τους καὶ παράλληλα, μέσα ἀπὸ ὀργανωμένες παιδαγωγικὲς δραστηριότητες (χειροτεχνία, θέατρο, ζωγραφική, μουσική), καλλιεργοῦν τὰ ταλέντα καὶ τὶς δεξιότητές τους. Ἐπίσης μέσα  ἀπὸ μία σειρὰ ὀργανωμένων προγραμμάτων τοῦ Κέντρου Ἀγάπης ὡριμάζουν ὡς προσωπικότητες καὶ διαμορφώνουν θετικὴ εἰκόνα τοῦ ἑαυτοῦ τους, προκειμένου νὰ ἐνταχθοῦν ὁμαλὰ στὴν κοινωνία.

Τὸ  ἔργο αὐτό, ποὺ εἶναι ἀποτέλεσμα κοινωνικῆς προσφορᾶς, δὲν ἐπιχορηγεῖται ἀπὸ κανένα κρατικὸ φορέα. Στηρίζεται μόνο σὲ ἀνιδιοτελεῖς συνδρομὲς μελῶν καὶ φίλων, ποὺ κατανοοῦν τὸ σκοπὸ τοῦ Κέντρου καὶ τὴν πολύτιμη ἀρωγὴ ποὺ αὐτὸ παρέχει, ἀποδεικνύοντας ἔμπρακτα ὅτι ὁ ἐθελοντισμὸς εἶναι στάση ζωῆς πρὸς τὸ συνάνθρωπο.

Τὸ Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων, μέσα ἀπὸ τὸ πολύπλευρο φιλανθρωπικό, ποιμαντικὸ καὶ κοινωνικό του ἔργο καὶ τὴ βαθιὰ ἀγάπη του γιὰ τὸν ἄνθρωπο στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες, οἱ ὁποῖες ἐκφράζουν ἀνιδιοτέλεια, σεβασμὸ στὴν ἰδιαιτερότητα τοῦ προσώπου, πολιτισμὸ καὶ ὀρθόδοξη ἀγάπη. Τέτοιες πρωτοβουλίες ἐξυψώνουν καὶ καθοδηγοῦν τὸν ἄνθρωπο πρὸς τὸ ἀγαθὸ καὶ τὸ ὡραῖο.

Ἐκ τῆς Γραμματείας τοῦ Ἱστοχώρου