1

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τό Σάββατον, 1ην / 14ην Φεβρουαρίου 2015, Σάββατον τῶν Ψυχῶν, ἐτελέσθη εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Μνημόσυνον, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συνιερουργούντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων καί συμπροσευχομένων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιμανδριτῶν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀπ᾽ αἰῶνος κεκοιμημένων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, Πατριαρχῶν, Ἀρχιερέων, Ἱερομονάχων, Ἱεροδιακόνων καί μοναχῶν.

Μετά τό Μνημόσυνον εἰς τόν Ἑσπερινόν ἀφ᾽ ἑσπέρας καί εἰς τήν θ. Λειτουργίαν τήν πρωΐαν προσηνέχθη τό κόλλυβον εἰς τό Ἐπιτροπικόν.

Θεία Λειτουργία καί Μνημόσυνον ὑπέρ πάντων τῶν κεκοιμημένων ἐτελέσθη καί εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Κοιμητηρίου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἁγίαν Σιών, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους καί ψαλλόντων τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

httpv://youtu.be/CzweyBmShKU