1

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΝ ΤΩ ΠΑΝΙΕΡΩ ΝΑΩ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Ἀπό 29ης Μαρτίου / 11ης Ἀπριλίου ἕως 6ης / 19ης Ἀπριλίου 2009.

ὥρα :           θερινή ὥρα:

Σάββατον τῶν Βαΐων: Ὁ Ἑσπερινός                         2μ.μ.              3μ.μ.

Κυριακή τῶν Βαΐων: Ἡ θεία Λειτουργία                 7π.μ.              8π.μ.

Κυριακή τῶν Βαΐων: Ἡ Ἀκολουθία τῶν

Νυμφίων                                                                             5.15μ.μ.         6.15μ.μ.

Μεγάλη Δευτέρα: Λειτουργία Προηγιασμένων

ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ                                                8π.μ.              9π.μ.

Μεγάλη Δευτέρα: Ἡ Ἀκολουθία τῶν

Νυμφίων                                                                              5.15μ.μ.         6.15μ.μ.

Μεγάλη Τρίτη: Λειτουργία Προηγιασμένων

ἐπί τοῦ  Φρικτοῦ Γολγοθᾶ                                                8π.μ.              9π.μ.

Μεγάλη Τρίτη: Ἡ Ἀκολουθία τῶν

Νυμφίων                                                                              5.15μ.μ.          6.15μ.μ.

Μεγάλη Τετάρτη: Λειτουργία Προηγιασμένων

ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ                                                 8π.μ.               9π.μ

Μεγάλη Πέμπτη: Ἡ θεία Λειτουργία

Τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ

τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου                                                           5.30π.μ.           6.30π.μ

Μεγάλη Πέμπτη: Ἡ τελετή τοῦ ἱεροῦ Νιπτῆρος       8π.μ.                9π.μ.

Μεγάλη Πέμπτη: Ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν            5.15μ.μ.           6.15μ.μ.

Μεγάλη Παρασκευή: Αἱ Βασιλικαί Ὥραι

ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ                                                 9π.μ.              10π.μ.

Μεγάλη Παρασκευή: Ὁ Ἑσπερινός                             2μ.μ.                3μ.μ.

Μεγάλη Παρασκευή: Ἡ Ἀκολουθία

τοῦ Ἐπιταφίου                                                                    8μ.μ.                9μ.μ.

Μέγα Σάββατον: Ἡ τελετή τοῦ

Ἁγίου Φωτός                                                                     12μεσημ           1μ.μ.

Μέγα Σάββατον: Ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως          11π. μ/νυκτ     12μ/νυκτ.

Κυριακή τοῦ Πάσχα:

Ἡ τελετή τῆς Δευτέρας Ἀναστάσεως                         12 μεσημ.         1μ.μ.

Ὁ Τελετάρχης τῶν Πατριαρχείων

Ἀρχιμανδρίτης Δημήτριος

ngg_shortcode_0_placeholder