1

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟ ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ.

Ἡ Ἐξαρχία τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς τήν Κύπρον, φέρει εἰς γνῶσιν τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν, ὃτι, κατόπιν εὐλογίας τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου τοῦ Β΄, τό Μέγα Σάββατον, 19ην Μαΐου, 2014, θά μεταφερθῇ, δι’ εἰδικῆς πτήσεως ἐκ τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱεροσολύμων, τό Ἃγιον Φῶς, πρός ἁγιασμόν τῶν πιστῶν διά τόν ἑορτασμόν τοῦ Ἁγίου Πάσχα καί θά λάβῃ χώραν ἐπίσημος ὑποδοχή εἰς τό ἀεροδρόμιον Λάρνακος ὣραν 18.30, ὑπό τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κιτίου κ. Χρυσοστόμου καί ἂλλων ἐπισήμων καί πιστῶν.

Τό Ἃγιον Φῶς θά συνοδεύσουν ἐξ Ἱεροσολύμων, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βόστρων κ. Τιμόθεος, Ἒξαρχος τοῦ Παναγίου Τάφου, ἐν Κύπρῳ καί ὁ ὁρισθείς ὑπό τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἱερώνυμος, οἱ ὁποῖοι ἐν συνεχείᾳ θά τό μεταφέρουν εἰς τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον κ. κ. Χρυσόστομον καί ἀκολούθως εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ συγκροτήματος τῆς Ἐξαρχίας, (πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, Ἀρχιμανδρίτου Κυπριανοῦ 4) διά νά διανεμηθῇ ἐκεῖθεν, περί ὣραν 20.00, εἰς τούς εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί τούς εὐσεβεῖς πιστούς.

 

Ἐκ τῆς Διευθύνσεως τῆς Ἐξαρχίας.

Τηλέφωνα: 99220090 καί 22670626,

Τηλεομοιότυπον, 22670627.