1

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ.

Τήν 4.00μ.μ. ὥραν τῆς Παρασκευῆς, 11ης /24ης Ἀπριλίου 2015, ἔλαβε χώραν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον ὑπό τοῦ Πατριαρχείου τῶν Ἀρμενίων εἰς Ἱεροσόλυμα τελετή εἰς μνήμην τῶν θυμάτων τῆς Ἀρμενικῆς Γενοκτονίας ὑπό τῆς Τουρκίας τό 1915, κατόπιν συνεννοήσεως μετά τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τῶν Φραγκισκανῶν συμφώνως πρός τό Προσκυνηματικόν καθεστώς.

Τῆς τελετῆς ταύτης προέστη ὁ Ἀρμένιος Πατριάρχης εἰς Ἱεροσόλυμα κ. Νουρχάν Μανουκιάν καί συμμετεῖχον Ἀρμένιοι Ἀρχιερεῖς καί κληρικοί καί ἕτεροι προσκεκλημένοι, ὡς οἱ Ἀρχηγοί τῶν Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν εἰς Ἱεροσόλυμα, τό Διπλωματικόν Σῶμα, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ὑπουργείου Θρησκευμάτων τοῦ Ἰσραήλ κ. Σεζάρ Μαρζῆε καί ἄλλοι.

Πρό τοῦ τέλους τῆς τελετῆς ταύτης, προσκεκλημένος ὤν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προσεφώνησε πρῶτος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί, ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: https://en.jerusalem-patriarchate.info/2015/04/24/13868

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.