1

ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΣΥΝΑΞΙΝ.

Τήν ἀπογευματινήν ὥραν τῆς Καθαρᾶς Τετάρτης, 20ῆς Φεβρουαρίου/5ης Μαρτίου 2014, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ ἱερολογιωτάτου Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου, ἀνεχώρησεν ἐκ τοῦ ἀεροδρομίου Ben Gurion διά τῶν Τουρκικῶν Ἀερογραμμῶν, μέ κατεύθυνσιν τήν Κωνσταντινούπολιν, προκειμένου νά μετάσχῃ ὁμοῦ μετά τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου εἰς τήν ἐκεῖ συγκαλουμένην τῇ προσκλήσει τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου Πανορθόδοξον Σύναξιν τῶν Προκαθημένων τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

 Περί τῶν ἐργασιῶν τῆς Πανορθοδόξου ταύτης Συνάξεως ἡ ἱστοσελίς τοῦ Πατριαρχείου θά ἐνημερώνῃ τούς ἀναγνώστας αὐτῆς ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.