1

ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Ἀπό τῆς 22ρας Ἰουνίου/6ης Ἰουλίου ἕως καί τῆς 23ης Ἰουνίου/7ης Ἰουλίου διωργανώθη Διεθνής Διάσκεψις ὑπό τοῦ Σουηδικοῦ Χριστιανικοῦ Κέντρου Μελετῶν / Swedish Christian Study Center (SCSC), παρά τήν πύλην τοῦ Δαβίδ, μέ θέμα τήν χριστιανικήν παρουσίαν καί κληρονομίαν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, ἰδίᾳ εἰς τάς πόλεις τῆς Ἱερουσαλήμ, τῆς Βηθλεέμ καί τῆς Γάζης.

 Μεταξύ τῶν ὁμιλητῶν εἰς τήν Διάσκεψιν αὐτήν ἦτο προσκεκλημένος ἀντιπρόσωπος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων  ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, Γέρων Ἀρχιγραμματεύς, ὅστις ὡμίλησε μέ θέμα τόν Ἅγιον Πορφύριον Ἐπίσκοπον Γάζης  -“The life and Thought of St. Porfyrios”.

Προσκεκλημένος ὁμιλητής ἐπίσης ἦτο ὡς ἀντιπρόσωπος τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος Ἱεροσολύμων ὁ Ρωμαιορθόδοξος Ἱεροσολύμίτης ὀδοντίατρος, ἐκ τῶν γηραιῶν καί ἐκλεκτῶν καί ἀφωσιωμένων μελῶν τοῦ Πατριαρχείου, ὁ συγγραφεύς τοῦ βιβλίου “I am Jerusalem”, ὁ ὁποῖος ἔδωσε διάλεξιν μέ θέμα: “Profile of the Hellenic Community in Jerusalem in the 20th Century”, ἡ ὁποία καί παρατίθεται κάτωθι: (βλ. σύνδεσμον https://en.jerusalem-patriarchate.info/2011/07/23/1356/ )

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.