1

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ

Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Τετάρτης  22ας Μαρτίου / 4ης Ἀπριλίου 2018,  ἐτελέσθη εἰς τόν Ἱερόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τό μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου πρός ἐνδυνάμωσιν τῶν πιστῶν ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα , προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συνιερουργούντων Αὐτῷ ἕξ Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων.

Πρό τῆς Ἀπολύσεως καί ἐν ᾧ ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱεροῦ τούτου Ναοῦ Ἀρχιμανδρίτης π. Εὐσέβιος ἔψαλλε τό «ἐπί τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος…», ηὐχελιάσθησαν ὁ Μακαριώτατος, οἱ Ἀρχιερεῖς, οἱ Ἀρχιμανδρῖται, οἱ μοναχοί, αἱ μονάζουσαι καί οἱ εὐλαβεῖς προσκυνηταί ζητοῦντες συγχώρησιν ἀλλήλοις καί εὐχόμενοι Καλόν Πάσχα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]