1

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Τετάρτης, 7ης/  20ῆς Ἀπριλίου 2022, ἐτελέσθη τό ἱερόν Μυστήριον τοῦ ἁγίου Εὐχελαίου ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ὡς προετοιμασία διά τήν ὑποδοχήν τοῦ πάθους τοῦ Κυρίου καί τοῦ Ἁγίου Πάσχα.

Τοῦ ἱεροῦ Εὐχελαίου προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνιερουργούντων δέ μετ’ Αὐτοῦ ἕξ Ἀρχιερέων, ἵνα ὦσι πάντες ἑπτά κατά τήν τάξιν.

Τοῦ Ἁγίου ἐλαίου ἁγιασθέντος, ὁ Μακαριώτατος καί οἱ Ἀρχιερεῖς συνηὐχηλιασθησαν. Ἠκολούθως δέ ηὐχηλιάσθησαν οἱ Ἁγιοταφῖται Ἱερομόναχοι, μοναχοί καί προσκυνηταί ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν Ἀρχιερέων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.