1

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 23ης Δεκεμβρίου 2017/ 5ης Ἰανουαρίου 2018, μετά τήν εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἐτελέσθη τό μυστήριον τοῦ ἁγίου Εὐχελαίου ὡς προετοιμασία διά τήν ἑορτήν τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως τήν προσεχῆ Κυριακήν.

Τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἁγιαστικοῦ τούτου μυστηρίου προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνιερουργούντων Αὐτῷ κατά τήν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας ἕξ ἄλλων Ἀρχιερέων.

Μετά τόν καθαγιασμόν τοῦ ἐλαίου, ἠκολούθησε κατά τήν τάξιν ὁ εὐχελιασμός τῶν Ἀρχιερέων ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου καί τοῦ Ἰδίου ὑπό ἑκάστου Ἀρχιερέως καί τῶν πιστῶν ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν Ἀρχιερέων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ngg_shortcode_0_placeholder” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]