1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Ἀνακοινοῦται ὄτι ὁλοκληρώθηκε ἡ τεχνική ἀναβάθμιση τῆς ἀκρόασης μέσω διαδικτύου τοῦ ραδιοφώνου τοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὀποία μπορεῖ νά γίνεται πλέον μέ ὅλα τά προγράμματα διαδικτυακῶν πλοηγῶν (browsers) καί ὅλα τά εἴδη τῶν σύγχρονων κινητῶν τηλεφώνων (smart phones).

Ὑπενθυμίζεται ὄτι τόσο τό πρόγραμμα τῶν ζωντανῶν ἀναμεταδόσεων ὅσον καί ἡ ἀκρόαση τοῦ Ραδιοφώνου γίνονται μέσω τοῦ ἀντίστοιχου τμήματος τοῦ κεντρικοῦ ἱστοχώρου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων στή διεύθυνση www.jerusalem-patriarchate.info

 

Ἐκ τῆς Διευθύνσεως Διαδικτύου τοῦ Πατριαρχείου