1

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΚΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ

Τήν πρωΐαν του Σαββάτου, 5ης /18ης Φεβρουαρίου 2023, μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, ἐτελέσθη τό τεσσαρακονθήμερον μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κυροῦ Εἰρηναίου.

Τοῦ Μνημοσύνου προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνιερουργούντων Αὐτῷ τῶν Ἀρχιερέων καί Ἱερομονάχων τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί προσευχομένων ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ ἐν χώρᾳ ζώντων, μοναχῶν, μοναζουσῶν καί μελῶν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων.

Εὐθύς μετά τήν ἀπόλυσιν τοῦ μνημοσύνου ἀνεπέμφθη ἡ «μακαρία» εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας