1

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΥΡΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

Τό Σάββατον, 5ην/18ην Ἰουνίου 2022, μετά τήν τέλεσιν τῆς θείας Λειτουργίας ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, ἐτελέσθη τό τεσσαρακονθήμερον μνημόσυνον εἰς ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς τοῦ κεκοιμημένου Ἁγιοταφίτου μακαριστοῦ Μητροπολίτου Νεαπόλεως κυροῦ Ἀμβροσίου.

Τοῦ μνημοσύνου τούτου προεξῆρξεν κατελθών ἐκ τῆς Ἀδελφότητος, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνιερουργούντων Αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων καί Ἱερομονάχων καί διακόνων καί συμπροσευχομένων μοναχῶν, μοναζουσῶν καί λαϊκῶν διά τήν ἀνάπαυσιν τῆς ψυχῆς τοῦ ἐκλιπόντος ἐν χώρᾳ ζώντων μετά δικαίων. Μετά ταῦτα προσηνέχθη ἡ “μακαρία” εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας