1

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΚΥΡΟΥ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 2ας/15ης Νοεμβρίου 2021, εἰς θείαν Λειτουργίαν ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος ἐτελέσθη τό τεσσαρακονθήμερον Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ κοιμηθέντος δούλου τοῦ Θεοῦ Θεοφυλάκτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου, διατελέσαντος Ἁγιοταφίτου καί Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Βηθλεέμ.

Τοῦ Μνημοσύνου προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνιερουργούντων Αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων καί Ἱερομονάχων καί προσευχομένων μοναχῶν καί λαϊκῶν.

Μετά τό Μνημόσυνον προσηνέχθη ἡ «μακαρία» εἰς τό Πατριαρχεῖον. Εἴη ἡ μνήμη αὐτοῦ αἰωνία.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας