1

ΤΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ DEAN ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ.

 Τήν Πέμπτην, 4ην /17ην Μαΐου 2012, ἔλαβε χώραν τελετή ἐγκαταστάσεως του νέου Dean –π. Hosam Naoum τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας εἰς τά Ἱεροσόλυμα εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν αὐτῆς τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου εἰς τήν Ἀνατολικήν Ἱερουσαλήμ.

Ἐπίσκοπος τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας  εἰς τά Ἱεροσόλυμα μετλα τοῦ ὁποίου τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διατηρεῖ λίαν καλάς σχέσεις συνεργασίας, εἶναι ὁ κ. Souheil Dawani.

Εἰς τήν τελετήν αὐτήν ἦτο προσκεκλημένος ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ὁ ὁποῖος καί προσεφώνησε τήν ἐγκαθιστάμενον νέον Dean= προϊστάμενον τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ ἀγγλιστί (ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον: https://en.jerusalem-patriarchate.info/2012/05/17/2035/ )

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.