1

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ 1ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΜΚΟ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΣΕ ΓΡΑΠΤΗ ΜΟΡΦΗ

Δημοσιοποιοῦνται διὰ τοῦ ἱστοχώρου τῆς Μ.Κ.Ο. “Ρωμηοσύνη” www.romiosini.org.gr  σὲ γραπτὴ μορφὴ τὰ Πρακτικὰ τοῦ 1ου Συνεδρίου της, μὲ θέμα “Ἡ Ρωμηοσύνη διαμέσου τῶν αἰώνων”, ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν, 30-31 Μαΐου 2009.

Θὰ ἀκολουθήσει κυκλοφορία τους σὲ ἔντυπη μορφή, καθὼς καὶ σὲ ἠχητικὴ μορφὴ ἐντὸς τοῦ ἔτους.

Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Μ.Κ.Ο. “Ρωμηοσύνη”

ngg_shortcode_0_placeholder