1

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ

1.   Τεχνική αναβάθμιση του ιστοχώρου σε παροχέα φιλοξενίας (Server)  μεγαλύτερων δυνατοτήτων, ώστε να μπορεί να αντεπεξέρχεται στην ολοένα και αυξανόμενη επισκεψιμότητά του.

2.   Οικοδόμηση αντίγραφου ιστοχώρου (mirror site) στη διεύθυνση https://www.jerusalem-patriarchate.net/ ως εφεδρικού ιστοχώρου, ο οποίος επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

3.   Προσθήκη εκατοντάδων φωτογραφιών με εύχρηστο πρόγραμμα προβολής τους και συνοπτική περιγραφή σε κάθε μία.

4.   Προσθήκη του Αγιοταφίτικου Ημερολογίου 2008 και του Ημερολογίου της Ιεράς Μονής Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτου 2008, τα οποία διανέμονται δωρεάν σε αρχείο pdf σε όλους τους επισκέπτες.

5.   Αναβάθμιση της βάσης δεδομένων του τομέα ειδησεογραφίας με προσθήκες νέων κατηγοριών ειδήσεων και αξιόλογων άρθρων γενικότερου εκκλησιαστικού ενδιαφέροντος.

6.   Προσθήκη ψηφιοποιημένων βιβλίων και αρχείων τα οποία παρέχονται δωρεάν στους επισκέπτες.

7.   Ένταξη στην ομάδα του ιστοχώρου νέων στελεχών.

8.   Προσθήκη υλικού περιγραφής των προσκυνημάτων στον κυρίως ιστοχώρο.

9.   Δρομολόγηση της μετάφρασης και οικοδόμησης του ιστοχώρου στην Αραβική και Αγγλική γλώσσα.

10.  Προσθήκη του χαρακτηριστικού τροπαρίου της Μητρός των Εκκλησιών σε ακουστική μορφή στην πρώτη σελίδα του ιστοχώρου.

11.  Αναδόμηση του τομέα Διοικητικής Διάρθρωσης του ιστοχώρου, ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τις διοικητικές υπηρεσίες του Πατριαρχείου.

12.  Εμπλουτισμός του τομέα τεχνικής υποστήριξης του ιστοχώρου με τεχνικά στοιχεία χρήσης του ιστοχώρου προς διευκόλυνση των επισκεπτών του.

13.  Προσθήκη δορυφορικού χάρτη.

14.  Προετοιμασία περαιτέρω περιγραφικού υλικού το οποίο θα προστεθεί στον ιστοχώρο εντός των επομένων μηνών.

15. Πλήθος αναβαθμίσεων που άπτονται της ασφάλειας του ιστοχώρου δεν καταγράφονται στο παρόν ανακοινωθέν για ευνόητους λόγους.

Εκ της Διευθύνσεως του Ιστοχώρου