1

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

Τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 22ας Ἰουλίου/ 4ης Αὐγούστου 2022, ἔλαβε χώραν συνάντησις εἰς τό ἐν Ἱεροσολύμοις μοναστήριον τῶν Φραγκισκανῶν πρός ἐνημέρωσιν ἐπί τῶν ἐπιτελουμένων ἐργασιῶν συντηρήσεως τοῦ δαπέδου τῆς Ροτόντας καί τοῦ χώρου κάτωθι τοῦ Ἑπτακαμάρου εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην τό Πατριαρχεῖον ἀντεπροσωπεύθη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συνοδευομένου ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί τοῦ ἀρχιτέκτονος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Θεοδοσίου Μητροπούλου. Ἡ Ἀδελφότης τῶν Φραγκισκανῶν ἀντεπροσωπεύθη ὑπό τοῦ Κουστωδοῦ π. Φραγκίσκου Πατόν, τοῦ π. Ντομπρομήρο τοῦ π. Ἀθανασίου Μακόρα καί ἄλλων καί τό Πατριαρχεῖον τῶν Ἀρμενίων ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σιβάν, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Γκουριόν καί τοῦ ἡγουμένου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως τῶν Ἀρμενίων Ἀρχιμανδρίτου π. Σαμουήλ.

Εἰς τήν συνάντησιν αὐτήν οἱ τεχνικοί τοῦ Πανεπιστημίου Sapientia τῆς Ρώμης ἐπαρουσίασαν ἐπί ὀθόνης τάς ἐπιτελουμένας ἐργασίας αὐτῶν εἰς τήν συντήρησιν τῶν κατεστραμμένων πλακῶν ἤ /καί ἀντικατάστασιν δι’ ἄλλων ἐναρμονιζομένων μέ τό ὅλον κτιριακόν περιβάλλον τοῦ Ναοῦ.

Ὁ Μακαριώτατος ἔθεσε τό θέμα τῆς ἀντιμετωπίσως τοῦ προβλήματος τοῦ ἀποχετευτικοῦ συστήματος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως πρό πάσης ἄλλης ἐργασίας. Διά τοῦτο ἀπεφασίσθη ὅπως γίνῃ ὑπό τῶν εἰδημόνων τεχνικῶν μελέτη, ἡ ὁποία θά παρουσιασθῇ εἰς ἄλλην εἰδικήν πρός τοῦτο συνάντησιν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας