1

ΡΑΣΟΦΟΡΙΑ ΝΕΟΥ ΔΟΚΙΜΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Τετάρτην, 6ην/ 19ην Φεβρουαρίου 2014, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ηὐλόγησε τά ρᾶσα τοῦ νεήλυδος Ἀντωνίου Βεκρῆ, ἐξ Ἀμοργοῦ καταγομένου, διακονοῦντος εἰς τό Κεντρικόν Μαγειρεῖον τοῦ Πατριαρχείου.

Μετά τήν ἔνδυσιν τοῦ ράσου ὁ Μακαριώτατος ἀπηύθυνε λόγους Πατρικούς εἰς τόν ρασοφορηθέντα, ὅπως συνεχίσῃ νά διακονῇ μεθ΄ ὑπομονῆς  καί προθυμίας  ὡς ἄχρι τοῦδε καί ἐν καιρῷ εὐθέτῳ δεχθῇ καί τό μοναχικόν σχῆμα καί εἰσέλθῃ εἰς τάς τάξεις τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.