1

Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

07/01/2008

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε, Ἡ μεθ’ Ἡμῶν παρουσία Σας περιποιεῖ εἰς Ἡμᾶς μεγάλην τιμήν καί ἰδιαιτέραν χαράν · καί τοῦτο, διότι ἡ ἑορτή τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, ἡ...

Περισσότερα

24/12/2007

AΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Γ΄ ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Ἀπό τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων, φέρονται εἰς γνῶσιν τῆς ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί πάντων...

Περισσότερα

20/12/2007

ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ

Ὁ Μακαριώτατος δέχθηκε σήμερα στά Πατριαρχικά Γραφεῖα τούς ἐξῆς: – Τόν Ἀντιπρόεδρο τοῦ Pontifical Mission, Μr. M. J. Fares -Τόν δημοσιογράφο τῆς Ε.Ρ.Τ. κ. Πάνο Χαρίτο. Ὁ...

Περισσότερα

19/12/2007

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΛΑΥΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ

Μέ ἐπισημότητα καί λαμπρότητα ἑορτάστηκαν καί ἐφέτος, ὅπως καί κάθε χρόνο, στήν Ἱερά Λαύρα τοῦ Ἁγίου Σάββα, στήν ἔρημο τῆς Ἰουδαίας, ἀνατολικῶς τῆς Βηθλεέμ,...

Περισσότερα

19/12/2007

ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ

Τήν ἡμέρα μνήμης τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας ό Μακαριώτατος μετά συνοδείας ἀρχιερέων προεξῆρξε τῆς Θ. Λειτουργίας στήν κώμη τῆς Μπετζάλλας...

Περισσότερα

17/12/2007

ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ

Τόν Μακαριώτατο ἐπισκέφθηκαν στά Πατριαρχικά Γραφεῖα οἱ ἐξής: -Ἰσραηλινή Τηλεόραση – Ὁ Μακαριώτατος ἔδωσε συνέντευξη γιά τό ἀραβικό δελτίο εἰδήσεων τῆς...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null