1

Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

01/06/2007

ΕΝΑΡΞΙΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ

Τό παλαίφατο Πατριαρχεῖο τῶν Ἱεροσολύμων, ἀναγνωρίζοντας τίς μεγάλες δυνατότητες τίς ὁποῖες προσφέρει τό Διαδίκτυο ὡς μέσο ἀμφίδρομης ἐπικοινωνίας μέ τούς...

Περισσότερα

28/05/2007

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΝ ΤΗι ΡΩΣΣΙΚΗι ΑΠΟΣΤΟΛΗι

«Πεντηκοστήν ἑορτάζομεν καί Πνεύματος ἐπιδημίαν καί προθεσμίαν ἐπαγγελίας καί ἐλπίδος συμπλήρωσιν», τονίζει ὁ Ὑμνῳδός τῆς Ἐκκλησίας. Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,...

Περισσότερα

25/05/2007

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΕΩΣ, ΕΝ ΤΩι ΧΩΡΙΩι ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ

Ἐκλαμπρότατε κ. Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος, Ἐντιμότατε κ. Δήμαρχε, Ἐλλογιμώτατε κ. Διευθυντά τῆς Σχολῆς, Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Ἀγαπητοί ἀπόφοιτοι, Ἡ σημερινή...

Περισσότερα

24/05/2007

Γ΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΞ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν ΚΒ΄ Συνεδρίαν αὐτῆς, σήμερον  11.5.2007,  ἐν τῇ ὁλομελείᾳ αὐτῆς, ἐξήτασε  τήν ἔγγραφον ἀπολογίαν τῶν τριῶν Ἁγιοταφιτῶν...

Περισσότερα

23/05/2007

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗι ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ.

Ἀριθμ. Πρωτ. 335   Πᾶσι τοῖς Προϊσταμένοις τῶν Κοινοτήτων τῶν ὑπαγομένων τῇ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἐν Βορείῳ καί Νοτίῳ Ἀμερικῇ Ἐπιτροπείᾳ,...

Περισσότερα

15/05/2007

Β΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΞ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ πρεσβυγενοῦς Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων παρακολουθεῖ μέ ἀμείωτο ἐνδιαφέρον τίς πρόσφατες ἐξελίξεις στούς κόλπους τοῦ...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null