1

Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

18/07/2007

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΟ Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Ἀπό τῆς 11ης ἕως 16ης Ἰουλίου ἐν.ἔ. ἔλαβε χώραν ἐν Κωνσταντινουπόλει τό Β΄ Συνέδριον Ὀρθοδόξων Νεολαιῶν, διοργανωθέν ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης...

Περισσότερα

07/07/2007

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΝΟΥΡ ΕΛ ΜΑΣΣΙΧ»

«Ἡ πρίν στεῖρα σήμερον, Χριστοῦ τόν Πρόδρομον τίκτει καί αὐτός, τό πλήρωμα, πάσης τῆς προφητείας· ὅνπερ γάρ προανεκήρυξαν οἱ Προφῆται, τοῦτον δή, ἐν Ἰορδάνῃ...

Περισσότερα

11/06/2007

Δ΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΞ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τήν 24ην αὐτῆς Συνεδρίαν, σήμερον, 11ην Ἰουνίου 2007, κατέληξεν εἰς τήν ἀκόλουθον ἀνακοίνωσιν. Ἡ Αὐτοῦ Μακαριότης ὁ Πατριάρχης...

Περισσότερα

01/06/2007

ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κκ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Γ’ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ.

Πρὸς τοὺς Ἐντυγχάνοντας Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ τῆς Ἡμῶν Μετριότητος, Ἡ Παρακαταθήκη τῶν Πανσέπτων Προσκυνημάτων, τῶν ὁρατῶν τεκμηρίων τῆς ἐπί γῆς...

Περισσότερα

01/06/2007

ΕΝΑΡΞΙΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΜΑΣ

Τό παλαίφατο Πατριαρχεῖο τῶν Ἱεροσολύμων, ἀναγνωρίζοντας τίς μεγάλες δυνατότητες τίς ὁποῖες προσφέρει τό Διαδίκτυο ὡς μέσο ἀμφίδρομης ἐπικοινωνίας μέ τούς...

Περισσότερα

28/05/2007

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΝ ΤΗι ΡΩΣΣΙΚΗι ΑΠΟΣΤΟΛΗι

«Πεντηκοστήν ἑορτάζομεν καί Πνεύματος ἐπιδημίαν καί προθεσμίαν ἐπαγγελίας καί ἐλπίδος συμπλήρωσιν», τονίζει ὁ Ὑμνῳδός τῆς Ἐκκλησίας. Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null