1

Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

23/05/2008

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ

Ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’, ὅπως καὶ σύσσωμη ἡ Ἁγιοταφικὴ Ἀδελφότητα, μὲ βαθὺ αἴσθημα εὐθύνης, σεβασμὸ καὶ ἐπίγνωση τῆς...

Περισσότερα

07/05/2008

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ ΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙ Τῌ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΣΙΩΝ»

Ἀριθμ. Πρωτ. 202 Ἡ Ἁγιωτάτη Μήτηρ Ἱεροσολυμιτική Ἐκκλησία, χαίρει σφόδρα, ὅτι, τῇ τοῦ Κυρίου φιλανθρωπίᾳ καί χάριτι, σημειοῖ ἕν ἀκόμη βῆμα πρόσω διά τῆς...

Περισσότερα

07/05/2008

Η «ΝΕΑ ΣΙΩΝ» ΕΠΑΝΕΚΔΙΔΕΤΑΙ, ΜΕΤΑ 14 ΕΤΗ, ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΗ ΗΔΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

Μέ πολύ μεγάλην χαράν τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, πάντοτε ἀπολαῦον τῆς φιλανθρώπου ἐπιστασίας τοῦ «σκηνώσαντος ἐν ἡμῖν» Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν...

Περισσότερα

03/05/2008

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 2006-2007

Τὸ Ἑλληνορθόδοξο Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων μὲ τὸ πολυδιάστατο ἔργο του ἔχει συμβάλει τὰ μέγιστα στὴν πνευματικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀνόρθωση τοῦ τόπου του....

Περισσότερα

24/04/2008

ΕΟΡΤΙΟΝ ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 2008

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ὁ Γ’ Ἐλέῳ Θεοῦ Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας, χάριν καί ἔλεος καί εἰρήνην ἀπό...

Περισσότερα

24/04/2008

ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ ΕΞ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΙΟΝ ΞΥΛΟΝ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑΝ ΤΟΝ ΜΑΪΟΝ 2008

Συμφώνως πρός ἀπόφασιν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ παρελθόντος Νοεμβρίου σ.ἔ. 2007,  ἀφορῶσαν εἰς σχετικήν πρόσκλησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null