1

Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

16/01/2008

ΛΟΓΥΔΡΙΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΕΝ ΒΗΘΑΝΙᾼ

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Εἶναι μεγάλη ἡ χαρά Ἡμῶν προσωπικῶς καί τῶν παρισταμένων Ἡμῖν Ἀδελφῶν διά τήν παρουσίαν ἡμῶν ἀναμέσον ὑμῶν, σήμερον. Διότι εἰς...

Περισσότερα

13/01/2008

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΠΗΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ 2008

Ἐξοχώτατε κ. Πρέσβυ καί Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος, Ἅγιοι Πατέρες καί Ἀδελφοί, Εὐλαβεῖς Χριστιανοί, «Ὁ Ἄναρχος ἄρχεται», τοὐτέστιν, ὁ Θεός ἐπιφαίνεται ἐντός...

Περισσότερα

07/01/2008

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΕΟΡΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007

Ἀριθμ. Πρωτ. 1040 ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΩι* Τῷ Παναγιωτάτῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ΄ Ἐλέῳ Θεοῦ Πατριάρχης τῆς...

Περισσότερα

07/01/2008

ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 2007

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α. Θ. Μακαριότητος ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ. κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 2007 “Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις...

Περισσότερα

07/01/2008

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε, Ἡ μεθ’ Ἡμῶν παρουσία Σας περιποιεῖ εἰς Ἡμᾶς μεγάλην τιμήν καί ἰδιαιτέραν χαράν · καί τοῦτο, διότι ἡ ἑορτή τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, ἡ...

Περισσότερα

24/12/2007

AΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ Γ΄ ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

Ἀπό τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου τῶν Ἱεροσολύμων, φέρονται εἰς γνῶσιν τῆς ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί πάντων...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null