1

Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

19/07/2009

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟΥ ΛΙΘΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΡΚΑΣ ΕΙΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΝ

Εἰς τήν χώραν τῆς Ἰορδανίας περιλαμβάνεται σημαντικόν μέρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ὡς καθωρίσθη αὕτη ὑπό τῶν...

Περισσότερα

16/07/2009

ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΩΝ ΝΕΟΥ ΔΟΚΙΜΟΥ

Τήν Πέμπτην, 3/16-7-2009, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ηὐλόγησε τά ράσα τοῦ νεήλυδος δοκίμου Μαρίνου, ὅστις ὑπηρετεῖ ἤδη ὡς διακονητής εἰς...

Περισσότερα

12/07/2009

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἡ θάλασσα τῆς Τιβεριάδος καί τά πέριξ αὐτῆς εἶναι μία περιοχή τῆς Ἁγίας Γῆς, τήν ὁποίαν ἰδιαιτέρως ἠγάπησεν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Εἰς αὐτήν...

Περισσότερα

09/07/2009

ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΠΟΘΥΜΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τήν Πέμπτην, 26.06 / 09.07.2009 ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’, συνοδευόμενος ὑπό Ἀρχιερέων καί Ἱερέων τοῦ Πατριαρχείου, κατῆλθεν εἰς τόν...

Περισσότερα

08/07/2009

ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΟΡΔΑΝΗΝ ΠΟΤΑΜΟΝ

Κατόπιν συνεργασίας μεταξύ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τοῦ Ὑπουργείου Τουρισμοῦ τοῦ Ἰσραήλ, ἐκπροσωπουμένου ὑπό τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ αὐτοῦ κ....

Περισσότερα

07/07/2009

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΥ CD ΜΕ ΤΑ ΕΓΚΩΜΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΙΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ὁλοκληρώθηκε ἡ δωρεὰν διανομὴ ἐκ μέρους τῆς Μ.Κ.Ο. «Ρωμηοσύνη» τῆς A΄ ἔκδοσης τοῦ διπλοῦ CD μὲ τὰ Ἐγκώμια εἰς τὴν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου, καθὼς καὶ τοῦ...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null