Πύλη Εἰδησεογραφίας

null
Κοινοποίηση

image_pdfimage_print

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

24/01/2010

ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ Ι.Μ. ΑΥΤΟΥ

«Ὅσιε Πάτερ, Θεοφόρε Θεοδόσιε· εὑροῦσα ὡς ἐπόθει τήν καθαράν σου ψυχήν, τοῦ Πνεύματος ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου, σοί ἐνεσκήνωσεν ὡς ἄχραντον φῶς· οὗ τῇ ἐνεργείᾳ...

Περισσότερα

22/01/2010

H Ζ’ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΑΡΑΒΟΦΩΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΕΙΣ ΝΑΖΑΡΕΤ

Τήν 4.00 μ.μ. ὥραν τῆς Παρασκευῆς, 9ης/22ας Ἰανουαρίου 2010, ἔγινεν ἡ ἔναρξις τῶν ἐργασιῶν τῆς Ζ’ Συνελεύσεως τῶν Ἀραβοφώνων Ὀρθοδόξων τοῦ Ἰσραήλ εἰς Ναζαρέτ...

Περισσότερα

21/01/2010

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΩΝ ΧΟΤΖΕΒΙΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν Πέμπτην, 8/21 Ἰανουαρίου 2010, ἑωρτάσθη εἰς τά Ἱεροσόλυμα ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἰωάννου καί Γεωργίου τῶν Χοζεβιτῶν. Μία ἀπό τάς ἀρχαίας Μονάς τοῦ Πατριαρχείου...

Περισσότερα

19/01/2010

ΕΟΡΤΙΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΔΙΑ ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Εἰς τά πλαίσια τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων, ἡ ὁποία ἐτελέσθη τήν 6ην/19ην Ἰανουαρίου 2010, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων οἱ Ἱερώτατοι Μητροπολῖται:...

Περισσότερα

19/01/2010

ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἡ Δεσποτική ἑορτή τῶν Θεοφανείων ὡς μνήμη τῆς ἐν Ἰορδάνῃ Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διά τήν ἀναίρεσιν τοῦ Προπατορικοῦ ἁμαρτήματος καί τήν...

Περισσότερα

18/01/2010

Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἕνας ἀπό τούς λόγους τοῦ διαχωρισμοῦ τῶν δύο μεγάλων Δεσποτικῶν ἑορτῶν, τῶν Χριστουγέννων καί τῶν Φώτων, ἀπό τοῦ ἑορτασμοῦ αὐτῶν εἰς μίαν καί τήν αὐτήν...

Περισσότερα
left_symbol_top

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null