1

Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

28/04/2009

Α’ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΝΕΟΦΥΤΟΝ ΤΟΝ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΝ

Ἐν συνεργασίᾳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου καί τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς καί Ποιμαντικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου...

Περισσότερα

24/04/2009

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ 2009

Ἡ Κυριακή τοῦ Θωμᾶ εἰς τόν Πανάγιον Τάφον: Μετά τήν ἀναστάσιμον χαράν, εἰρήνην καί ἀγαλλίασιν τῆς Διακαινησίμου Ἑβδομάδος, ἡ Σιωνῖτις Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν...

Περισσότερα

24/04/2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙ Π. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΜΟΝΑΧΟΥ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν ἐνδιαφερομένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ὅτι ὁ Μοναχός π. Χρύσανθος Χατζηγρηγορίου ἐκ Κύπρου, ὁ γενόμενος γνωστός καί ἐμφανιζόμενος ὡς...

Περισσότερα

23/04/2009

ΔΙΑΚΑΙΝΙΣΙΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΣ 2009 ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἡ Δευτέρα ἡμέρα τοῦ Πάσχα 7/20.4.2009, ἑωρτάσθη μέ τήν ἁρμόζουσαν μεγαλοπρέπειαν καί  τήν λαμπρότητα ἡ ἐπαύριον τοῦ Πάσχα ἀπό τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα εἰς...

Περισσότερα

21/04/2009

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΩΝ

Εἴμαστε στὴν εὐχάριστη θέση νὰ σᾶς ἐνημερώσουμε ὅτι ξεκίνησε ἡ   ψηφιακὴ πανοραμικὴ ἀπεικόνιση τῶν Παναγίων προσκυνημάτων μὲ τὰ πρῶτα τρία (3)...

Περισσότερα

19/04/2009

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 2009

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ΄ Ἐλέῳ Θεοῦ Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως  Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας, χάριν καί ἔλεος καί εἰρήνην ἀπό τοῦ...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null