Πύλη Εἰδησεογραφίας

null
Κοινοποίηση

image_pdfimage_print

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

29/01/2010

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

Τήν Πέμπτην, 15ην /28ην Ἰανουαρίου 2010, ἔλαβε χώραν εἰς τό Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος εἰς Ἀθήνας συνάντησις τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ....

Περισσότερα

26/01/2010

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΠΙ Τῼ ΝΕῼ ΕΤΕΙ.

Τήν Τρίτην, 13ην /26ην Ἰανουαρίου 2010, ἡ Δημαρχία τῶν Ἱεροσολύμων διωργάνωσε δεξίωσιν διά τό ἀρξάμενον Νέον Ἔτος 2010. Προσκεκλημένοι τῆς δεξιώσεως αὐτῆς  ἦσαν...

Περισσότερα

24/01/2010

XΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ»*

Ἐντιμολογιώτατε κ. Σταυρόπουλε, Πρόεδρε τοῦ «Ἑλληνικοῦ Συνδέσμου τοῦ Παναγίου Τάφου», Ἐντιμότατον Διοικητικόν Συμβούλιον, Ἐντιμότατα Μέλη, Ὁ Πανάγαθος Θεός...

Περισσότερα

24/01/2010

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν 11ην /24ην Ἰανουαρίου 2010, Κυριακήν τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου εἰς την Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, εἰς την...

Περισσότερα

24/01/2010

ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ Ι.Μ. ΑΥΤΟΥ

«Ὅσιε Πάτερ, Θεοφόρε Θεοδόσιε· εὑροῦσα ὡς ἐπόθει τήν καθαράν σου ψυχήν, τοῦ Πνεύματος ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου, σοί ἐνεσκήνωσεν ὡς ἄχραντον φῶς· οὗ τῇ ἐνεργείᾳ...

Περισσότερα

22/01/2010

H Ζ’ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΑΡΑΒΟΦΩΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΕΙΣ ΝΑΖΑΡΕΤ

Τήν 4.00 μ.μ. ὥραν τῆς Παρασκευῆς, 9ης/22ας Ἰανουαρίου 2010, ἔγινεν ἡ ἔναρξις τῶν ἐργασιῶν τῆς Ζ’ Συνελεύσεως τῶν Ἀραβοφώνων Ὀρθοδόξων τοῦ Ἰσραήλ εἰς Ναζαρέτ...

Περισσότερα
left_symbol_top

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null