Πύλη Εἰδησεογραφίας

null
image_pdfimage_print

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

19/04/2009

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ 2009 ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΤΟΥ Γ’

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ΄ Ἐλέῳ Θεοῦ Πατριάρχης τῆς Ἁγίας Πόλεως  Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης παντί τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας, χάριν καί ἔλεος καί εἰρήνην ἀπό τοῦ...

Περισσότερα

18/04/2009

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ, 2009

Ἡ  τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός. Λίαν πρωΐ τό Μέγα Σάββατον, ἠδύνατο νά παρατηρήσῃ κανείς ἀσυνήθιστον κίνησιν εἰς τούς δρόμους τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν...

Περισσότερα

17/04/2009

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2009 ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Αἱ Βασιλικαί Ὧραι τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς Ἡ Μεγάλη Παρασκευή, ἡ κατεξοχήν ἡμέρα μνήμης τοῦ ὑπέρ ἡμῶν σταυρικοῦ θανάτου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,...

Περισσότερα

16/04/2009

ΙΕΡΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ, 2009

Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Πέμπτης μετά τήν θ. Λειτουργίαν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ἐτελέσθη εἰς τήν...

Περισσότερα

15/04/2009

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 2009 ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τήν πρωΐαν τῆς Μεγάλης Τετάρτης ὁ Μακαριώτατος ἐχοροστάτησεν εἰς τήν θ. Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τελεσθεῖσαν εἰς τόν Πατριαρχικόν καί...

Περισσότερα

13/04/2009

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 2009 ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἡ μνήμη τῆς ἐπί πώλου ὄνου καθέδρας καί τῆς θριαμβευτικῆς εἰσόδου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα, ὅτε οἱ παῖδες τῶν Ἑβραίων ἔψαλαν Αὐτῷ...

Περισσότερα
left_symbol_top

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null