1

Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

25/07/2009

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Τό Σάββατον, 12/25-7-2009, ὁ Μακαριωτάτος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ὁ Γ’ ἐδέχθη τόν Ἱερώτατον Μητροπολίτην Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιον, μετά συνοδείας...

Περισσότερα

21/07/2009

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Νοτίως τῶν Ἱεροσολύμων, ἔναντι τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών, ὑπεράνω τῆς κοιλάδος Ἐννώμ καί ἀριστερά τῆς κεντρικῆς ὁδοῦ τῷ μεταβαίνοντι ἐξ Ἱεροσολύμων πρός...

Περισσότερα

20/07/2009

ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΟΟΔ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ) ΕΙΣ ΙΣΡΑΗΛ

Τήν Δευτέραν, 7/20 Ἰουλίου 2009, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη τήν κ. Πηγήν Πρωτοψάλτη, Ὑποδιευθύντριαν τῆς Διοικήσεως τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ...

Περισσότερα

19/07/2009

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟΥ ΛΙΘΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΡΚΑΣ ΕΙΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΝ

Εἰς τήν χώραν τῆς Ἰορδανίας περιλαμβάνεται σημαντικόν μέρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ὡς καθωρίσθη αὕτη ὑπό τῶν...

Περισσότερα

16/07/2009

ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΡΑΣΩΝ ΝΕΟΥ ΔΟΚΙΜΟΥ

Τήν Πέμπτην, 3/16-7-2009, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ηὐλόγησε τά ράσα τοῦ νεήλυδος δοκίμου Μαρίνου, ὅστις ὑπηρετεῖ ἤδη ὡς διακονητής εἰς...

Περισσότερα

12/07/2009

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ἡ θάλασσα τῆς Τιβεριάδος καί τά πέριξ αὐτῆς εἶναι μία περιοχή τῆς Ἁγίας Γῆς, τήν ὁποίαν ἰδιαιτέρως ἠγάπησεν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Εἰς αὐτήν...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null