1

Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

09/03/2009

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ἡ  Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ὡς θρίαμβος τῆς ἀναστηλώσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων ἑωρτάσθη μέ σεμνότητα καί λαμπρότητα εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως,...

Περισσότερα

07/03/2009

ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ ΤΗΣ 1ΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Α’ ΣΤΑΣΙΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς τῆς Α’ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν ὁ Μακαριώτατος προεξῆρξε τῆς ἀκολουθίας τῆς Α’ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν εἰς τόν Πανίερον Ναόν...

Περισσότερα

06/03/2009

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΤΟΥ

Στὸν κατάμεστο Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ στὴν Ἀθήνα τελέστηκε τὴν παρελθοῦσα Τετάρτη Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Γερασίμου τοῦ...

Περισσότερα

05/03/2009

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΙΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ

Τήν Πέμπτην, 5-3 / 20-2-2009, ἔλαβε χώραν εἰς τό Πατριαρχεῖον συνάντησις τῆς Προσκυνηματικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ἀρμενίων, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νουρχάν καί τοῦ π....

Περισσότερα

01/03/2009

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤ’ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΥΧΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ

Τήν Κυριακήν τῆς Τυρινῆς , 16.2/1.3.2009, περί τήν 5.00  μ.μ. ὥραν μετά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου εἰς τόν Πατριαρχικόν καί Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων...

Περισσότερα

28/02/2009

ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΜΠΙΡΖΕΤ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ

Ἐντός συντόμου χρονικοῦ διαστήματος θά τεθῇ ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ προγραμματιζομένου νά ἀνεγερθῇ εἰς τήν πόλιν Μπιρζέτ της Δυτικής Όχθης του Ιορδάνη Ποταμού,...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null