1

Πύλη Εἰδησεογραφίας

Πύλη Εἰδησεογραφίας

null

06/07/2009

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΔΙΟΔΩΡΟΣ Α’» ΕΙΣ ΑΜΜΑΝ ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ

Θερμή ὄντως ἐπεφυλάχθη ὑποδοχή εἰς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον Γ’ καί τήν συνοδείαν Αὐτοῦ ἐκ τοῦ Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ....

Περισσότερα

04/07/2009

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΪΦΑΣ

Εἰς τήν παρά τό ὄρος Καρμήλιον παραθαλασσίαν πόλιν τῆς Χάϊφας, τρίτην εἰς πληθυσμόν πόλιν τοῦ Ἰσραήλ, εὑρίσκεται ἀραβόφωνος Ἑλληνορθόδοξος Κοινότης τοῦ...

Περισσότερα

03/07/2009

ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ

Ὁ καθηγητής κ. Δημήτριος Ἐμμανουλούδης, Ἀντιπρόεδρος τῶν Τ.Ε.Ι. Καβάλας, ὁ ἐκπονήσας σειράν 3 DVD, περιέχουσαν φωτογραφικόν ὑλικόν ὅλων τῶν Παναγίων...

Περισσότερα

29/06/2009

Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

Τήν Δευτέραν, 16/29-6-09, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ....

Περισσότερα

27/06/2009

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΙΧΩ

Ὁ προφήτης Ἐλισσαῖος εἶναι γνωστός εἰς τήν Ἐκκλησίαν ἀπό τά βιβλία Γ’ καί Δ’ Βασιλειῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἡ ζωή καί ἡ δρᾶσις αὐτοῦ τοποθετεῖται...

Περισσότερα

25/06/2009

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΓΗΝ

Νοτίως τῆς πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων, τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών καί τῆς κολυμβήθρας τοῦ Σιλωάμ, εἰς τήν ἀπόληξιν τῆς κοιλάδος Γκεχενώμ (γεένης), εἰς τούς πρόποδας...

Περισσότερα

Συνοδικαί ἀποφάσεις

null

Ἀνακοινώσεις Ἱστοχώρου

null